Otevřený dopis Podnikatelských odborů Vládě ČR

Podnikatelské odbory02. 2. 2022

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vás vyzýváme a navazujeme na naši žádost, věcně stejnou, adresovanou ministru Válkovi a vládě ze dne 4.1. 2022: zrušte bezodkladně opatření, které provozovatelům ukládá povinnost vyžadovat od klientů a zákazníků potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci. Z odůvodnění rozsudku explicitně vyplývá, že je tato povinnost v přímém rozporu se zákonem a dokonce nařizuje podnikatelům vykonávat protiprávní činnost.

Soud vládou schválené opatření nezrušil poprvé. Jako protiprávní byly shledány desítky různě vyhlášených restrikcí. Soudy tak s jistým časovým odstupem jednoznačně dokládají škodlivost tzv. pandemického zákona, jenž dal do rukou několika politiků a úředníků moc, která jim nepřísluší. 

radomil_babek_nova.jpg

Poslední soudní verdikt je velmi znepokojující zejména tím, že přímo odkazuje na to, jak je tato moc snadno zneužitelná. Citujeme soudce NSS Petra Mikeše: „Cílem opatření ministerstva zdravotnictví nemůže být to, aby byli občané nuceni do očkování, které je dobrovolné.” Soud tak nepřímo konstatuje, že vláda a její úředníci neváhají opakovaně používat k prosazení svých partikulárních zájmů nezákonné postupy. 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

Podnikatelské odbory vždy považovaly lex covid (tzv. pandemický zákon) za nesystémový zásah do našeho právního řádu. Jeho novelizace, kterou právě teď projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, je pro mnoho nastavených podmínek nežádoucí a nepřijatelná. Zejména proto, že dále oklešťuje podnikání a výrazně zasahuje do občanských svobod. 

Opětovně vás žádáme a prosíme, stáhněte novelu tzv. pandemického zákona z jednání Poslanecké sněmovny. Pod záminkou boje proti Covid-19 je navrhována legislativa, která nepřiměřeně posiluje moc několika politiků, úřadů a státních zaměstnanců nad podnikáním i nad občanem. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu symbolicky vnímáme jako poslední varování před dalším zneužitím tzv protipandemické legislativy.

Radomil Bábek 

předseda výboru Podnikatelských odborů

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. je organizace, která hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků před neoprávněnými zásahy státu do podnikání. Podnikatelské odbory vznikly v únoru 2017; v současnosti už mají víc než 15 700 členů a každým dnem rostou. Podnikatelské odbory jsou jediným zástupcem a zastáncem podnikatelů a živnostníků, jako profesního stavu.