Prohlášení Podnikatelských odborů k lex covid

Podnikatelské odbory01. 2. 2022

Podnikatelské odbory oceňují, že poslanci vládní koalice částečně vyslyšeli naše výzvy a chtějí pozměňovacími návrhy změkčit novelu tzv. pandemického zákona. Zároveň upozorňujeme, že jde o pouhé kosmetické úpravy a přijímaná novela je chybně koncipována ve své podstatě. Stát nepotřebuje lex covid - novou krizovou legislativu, která je určena jen na jedno použití. Stát má již dnes nástroje, jak reagovat při krizi. Stát má již dnes dostatečnou pravomoc, jak řešit veškeré situace, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. 

V prvé řadě je to Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky a Zákon o krizovém řízení. Dále je to Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a Zákon o integrovaném záchranném systému. Zároveň připomínáme, že součástí naší legislativy je i Pandemický plán, který nebyl při řešení současné epidemie vůbec aktivován a použit.

radomil_babek_nova.jpg

Nebyl dokonce za dva roky ani aktualizován, přestože k tomu Poslanecká sněmovna vládu opakovaně vyzývala. 

Novela tzv. pandemického zákona je podle Podnikatelských odborů pouhou zástěrkou, jak zesílit vliv státu a posílit moc státních orgánů. Je to cizorodý prvek, který ukrajuje část podnikatelských i občanských svobod. Je nepřípustné, aby stát na jednu stranu zakazoval a omezoval podnikání a zároveň se zbavoval odpovědnosti za náhradu škody ve formě ušlého zisku.

Vyzýváme Vládu ČR, aby stáhla z projednávání novelu tzv. pandemického zákona. Zároveň žádáme poslance Parlamentu ČR, aby odmítli navrhovanou legislativu jako celek.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

 

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. je organizace, která hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků před neoprávněnými zásahy státu do podnikání. Podnikatelské odbory vznikly v únoru 2017; v současnosti už mají víc než 15 700 členů a každým dnem rostou. Podnikatelské odbory jsou jediným zástupcem a zastáncem podnikatelů a živnostníků, jako profesního stavu.