Otevřený dopis ministru Válkovi - žádost o zrušení vládního opatření

Podnikatelské odbory04. 1. 2022

Žádost o zrušení povinnosti podnikatelů ve službách a kultuře kontrolovat zdravotní stav zákazníků (Podmínky vstupu do provozoven služeb)

 

Vážený pane ministře,

velice nás překvapilo, že namísto, abyste zrušili omezení pro malé podnikatele ve službách a kultuře, tedy povinnost kontrolovat zdravotní stav zákazníků, vláda tuto povinnost naopak zpřísnila. Od 3. ledna 2022, aniž byla podnikatelská veřejnost včas, s předstihem a zdůvodněně informována, musí nově kontrolovat a lustrovat své klienty a zákazníky prostřednictvím mobilní aplikace ministerstva zdravotnictví. Podle nás to zcela zřejmě není v duchu slibů, které jste, ještě z opozičních lavic, veřejnosti dali. 

S vaším nástupem do vlády se pojí mnohá očekávání, zejména v přístupu k řešení epidemické situace. Předpokládali jsme, že prvním krokem bude zrušení řady opatření, která byla vyhlášena předchozí vládou. Nyní to tak nevypadá. Opatření se neruší, chaos v komunikaci trvá a my zatím nevidíme rozdílu mezi tím co bylo za minulé vlády, a co je nyní. 

Povinnost lustrovat zákazníky kritizují Podnikatelské odbory dlouhodobě, protože:

  • je v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod
  • je v přímém rozporu s článkem 9 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • může být porušením trestního zákoníku a řešeno jako páchání několika trestných činů (např. § 177 a § 328 zákona č. 40/2009 Sb.).
  • stát přenesl povinnosti a práci státní správy na občany/podnikatele, a samozřejmě je tím ohrozil sankcemi za případné neplnění
  • stát proti sobě postavil podnikatele, poskytovatele a jejich zákazníky

Nyní jste dokonce přistoupili k zpřísnění této povinnosti. To považujeme za pokračování cíleného nátlaku zejména na drobné podnikatele a živnostníky, jako jsou například provozovatelé kadeřnictví, restaurací, sportovišť a mnoho dalších. Těm jste uložili povinnost, kterou smí provádět jen k tomu určený a pověřený státní orgán. Žádný podnikatel, ani jeho zaměstnanec, není dráb, aby dělal „špinavou práci“ za úředníky a státní orgány.

Vážený pane ministře, 

z výše uvedených důvodů vás žádáme, abyste s okamžitou platností bezodkladně zrušil povinnost podnikatelů kontrolovat a lustrovat zákazníky. Tato činnost, která se výběrově týká jen některých vybraných segmentů podnikání, a nezasahuje samozřejmě velké firmy, jako např, obchodní řetězce, je podle nás v rozporu s naším právním pořádkem a bez jakékoliv návaznosti na další protiepidemická opatření je to navíc činnost neužitečná. Podnikatelé a živnostníci mají podnikat, a vy na ně nesmíte přenášet práci a odpovědnost státu.

Radomil Bábek

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.