Seznam spolků

*Již 66 spolků se k nám přidalo.
Název spolku
IČO spolku
Sídlo spolku
www

Národopisná společnost Vacenovice

26656752

Vacenovice, Špitálka 128, 69606

-

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

49101943

Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9, 466 01

-

Asociace farmářských tržišť České republiky

01305077

Praha 8, Famfulíkova 1134/12, 182 00

www.aftcr.cz

Asociace podnikatelů a manažerů, z.s.

02445701

Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

www.asociacepm.cz

*V seznamu jsou uvedeny spolky, které souhlasily se zveřejněním svých údajů na stránkách.