Vize

Příčinou vzniku Podnikatelských odborů není touha podnikatelů slučovat se.
Původcem naší aktivity jsou politici vládní koalice, vysocí státní úředníci, odboroví předáci a různí aktivisté, kteří společně útočí na svobodu podnikání.
Tomu se chceme postavit, protože chceme svobodně podnikat.

Naše činnost a cíle vychází z toho, že:

 • Vláda není vrchnost, ale správce státu.
 • Občan nemá sloužit státu, ale stát občanovi.
 • Zdrojem korupce jsou státní peníze a jejich špatná správa.
 • Podnikatelé se mají podílet na řízení podnikatelského prostředí a rozhodování o podmínkách podnikání.

Naše podnikání a obecně i naše životy ovlivňují negativní jevy, které v posledních dvou letech výrazně akcelerovaly:

 • Extrémně narůstá regulace.
 • Politici a státní úředníci zvyšují svou moc.
 • Podnikání se dostává pod kontrolu státu.
 • Stát stále více přenáší svou práci a odpovědnost na podnikatele.
 • Mění se role – stát se chová jako nadřízená složka podnikatelů, jako jejich vrchnost.
 • Vzniká rizikové prostředí hrozeb a kriminalizace podnikatelů.
 • Stále přibývá těch, které musíme živit – úřadů a úředníků.

Cílem práce Podnikatelských odborů je zamezit bujení byrokracie, navyšování povinností podnikatelů a omezování jejich práv. Chceme:

 • Omezit kontrolu státu nad podnikáním, podle principu „kdo nese odpovědnost, ten rozhoduje",
 • zastavit omezování vlastnických práv a práva řídit vlastní společnosti,
 • dostat výdaje státu pod kontrolu těch, kdo platí,
 • narovnat podnikatelské prostředí – přesunout pozornost a podporu státu (dotace, investiční pobídky, úlevy na daních) na SME,
 • omezit aktivity politiků a úřadů v tvorbě zákonů a vyhlášek,
 • aby byla státní správa pod veřejnou kontrolou,
 • vrátit státu povinnosti a odpovědnost, které přenesl na podnikatele a občany,
 • aby stát nechával lidem více peněz, tedy snížit daně, odvody a poplatky,
 • dosáhnout toho, aby se zmenšil a zlevnil stát.

Za podnikatelské odbory
Radomil Bábek
předseda PO UPŽS

radomil.babek@asociacepm.cz