Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

Otázky a odpovědi (FAQ)

podzim 2020

Je možné zároveň čerpat kompenzační bonus a dotaci COVID – Kultura 2?

Dle aktuálního návrhu tato kombinace bohužel není možná. Pokud tedy splňujete podmínky pro oba programy, musíte si vybrat pouze jeden.

Je možné zároveň čerpat kompenzační bonus a dotaci COVID – Nájemné 2?

Ano, tato kombinace je v současné době možná, jelikož nedochází ke kumulaci pomoc ve stejném kalendářním dnu. Rozhodným obdobím programu COVID – Nájemné jsou totiž měsíce červenec, srpen a září. Rozhodné období kompenzačního bonusu začíná 5. říjnem 2020.

Jak to vypadá s odpuštěním záloh na sociální a zdravotní pojištění?

V současné době není ze strany vlády vidět žádný zájem o odpuštění. Vláda jakýkoliv návrh na toto téma blokuje.

Vztahuje se na mě jako na průvodce kompenzační bonus?

Jen při velmi specifických podmínkách, například pokud jste přímo navázáni na provádění v uzavřeném muzeu, hradu, zámku. Pro průvodce připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj program COVID – Cestovní ruch. Průvodci budou mít nárok na 40 tisíc Kč, respektive 50 tisíc Kč při splnění dodatečných podmínek.

Je možné zároveň čerpat kompenzační bonus a dotaci COVID – Cestovní ruch?

Dle aktuálního návrhu tato kombinace bohužel není možná. Pokud tedy splňujete podmínky pro oba programy, musíte si vybrat pouze jeden.

Pokud jako OSVČ zaměstnávám své zaměstnance, mohu zároveň čerpat kompenzační bonus pro sebe a program Antivirus na své zaměstnance?

Dle aktuálního návrhu to není v současné době možné.

Mohu žádat o kompenzační bonus v případě, že jsem zároveň zaměstnán na částečný úvazek?

Ano, dle aktuální návrhu to není problém, a to dokonce ani v případě, že jste zaměstnán na plný úvazek. Musíte však splňovat ostatní podmínky a činnost jako OSVČ pro Vás musí být dominantním zdrojem obživy - tzn. z ní pochází více než polovina Vašich příjmů.

Za jaké období mohu žádat o kompenzační bonus, pokud vlastním maloobchod či podnikám ve službách (například kadeřnice)?

Nárok na kompenzační bonus budete mít dle aktuálního návrhu ode dne uzavření maloobchodu a služeb, tedy od 22.10.2020

Jsem fotografem/reportérem, který dokumentuje kulturní akce. Mám nárok na dotaci COVID – Kultura 2?

Nikoliv. Program COVID – Kultura 2 je určen pro umělce, kterým vy v tomto případě nejste.

Kde mohu žádat o kompenzační bonus?

O kompenzační bonus bude možné žádat teprve potom, co projde legislativním procesem. Informace o způsobu podávání žádostí budou následovně na webu Finanční správy.

Mám nárok na kompenzační bonus, pokud jsem kvůli COVID-19 v karanténě?

Nikoliv, v této situaci nárok na kompenzační bonus nevzniká.

jaro 2020

Kompenzační bonus

Mám nárok na kompenzační bonus, pokud jsem OSVČ, která má OSVČ jako činnost hlavní a zároveň mám příjem z práce na dohodu?

V tomto případě máte nárok na kompenzační bonus pouze tehdy, pokud váš příjem z práce na dohodu v daném měsíci, ve kterém žádáte o kompenzační bonus, nedosahuje hranice, při které se stáváte účastníkem nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Tato hranice je u DPP 10 000,-Kč měsíčně. U DPČ jsou to 3 000,-Kč měsíčně.

Mám nárok na kompenzační bonus, pokud jsem OSVČ, která má OSVČ jako činnost vedlejší a zároveň mám příjem z práce na dohodu?

V tomto případě máte nárok na kompenzační bonus pouze tehdy, pokud váš příjem z práce na dohodu v daném měsíci, ve kterém žádáte o kompenzační bonus, nedosahuje hranice, při které se stáváte účastníkem nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Tato hranice je u DPP 10 000,-Kč měsíčně. U DPČ jsou to 3 000,-Kč měsíčně.

Jsem osoba samostatně výdelečně činná. Zároveň vykonávám zaměstnání. Mám nárok na kompenzační bonus?

Záleží zde na konkrétních okolnostech.

1. Pokud jste OSVČ a zároveň v jste zaměstnancem, který vykonává pedagogickou činnost, nárok na kompenzační bonus máte při jakémkoliv příjmu z této činnosti či při jakémkoliv druhu smlouvy. Kdo je pedagogický pracovník stanovuje ,,Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů" (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563)

2. Pokud jste OSVČ a zároveň vykonáváte zaměstnání (pracovní smlouva či Dohoda o pracovní činnosti), máte na kompenzační bonus nárok pouze v tom případě, pokud je Váš příjem z tohoto zaměstnání nižší než 3000,- Kč měsíčně.

3. Pokud jste OSVČ a zároveň zaměstnán na Dohodu o provedení práce (DPP), máte na kompenzační bonus nárok pouze v tom případě, pokud je Váš příjem z tohoto zaměstnání nižší než 10000,- Kč měsíčně.

Od data xy mohu mít otevřenou svou provozovnu. Znamená to, že již nemám nárok na kompenzační bonus?

Nikoliv. Pro vznik nároku na kompenzační bonus stačí splnění jedné z následujícíh podmínek:

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,

b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo

e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

Čerpal/a jsem ošetřovné pro OSVČ. Znamená to, že nemám nárok na kompenzační bonus?

Nikoliv. Čerpání ošetřovného pro OSVČ a čerpání kompenzačního bonusu se vzájemně nevylučuje.

Ošetřovné

Co mám dělat, pokud nemám žádné informace o stavu své žádosti o ošetřovné pro OSVČ?

Pokud nemáte žádné informace o stavu Vaší žádosti, je na místě kontaktovat linku 1212, kde mají operátoři přístup do systému hodnocení žádostí a mohou Vám informace poskytnout. Pokud by ani to nepomohlo, zkuste nás kontaktovat a my budeme dále komunikovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Co mám dělat, pokud jsem obdržel/a ošetřovné pro OSVČ, přestože na něj nemám nárok?

Pokud víte, že jste ošetřovné obdrželi neoprávněně, je na místě kontaktovat co nejdříve Ministerstvo průmyslu a obchodu. To je možné buď zprávou z datové schránky žadatele na wnswemb. nebo emailem na osetrovne@mpo.cz nebo dopisem na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu. Do předmětu je třeba uvést „Žádost o zpětvzetí žádosti o ošetřovné pro OSVČ". Samotná žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, IČ, rodné číslo, číslo jednací a spisovou značku rozhodnutí a důvod zpětvzetí žádostí. Zároveň je na místě poslat dotaci zpět na účet, ze kterého jim přišla a uvést stejný variabilní symbol. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení, IČ, RČ. Doklad o vrácení dotace (například výpis z účtu) přiložte k žádosti o zpětvzetí žádosti, kterou budete odesílat.

Je již možné žádat o ošetřovné pro OSVČ za duben? Jaká je výše dotace?

Ano, o ošetřovné pro OSVČ je možné žádat již od 11. května 2020. Žádosti se uzavřou 7. června. Výše ošetřovného je 500,- Kč denně.

Více informací a formulář žádosti na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Program Pětadvacítka pro OSVČ přehledně

Program Antivirus: podmínky a postup

Koronavirus a náhrada škody: Na co mám nárok?

Uzavírání smluv a koronavirus: Na co si dát pozor?

Lex covid: čeho se týká a co je jeho cílem?

 

Napište nám, zeptejte se