Živnostníci a podnikatelé - pýcha české země Přežili jsme Avary, přežijeme i Babiše!


Živnostníci a podnikatelé - pýcha české země
Přežili jsme Avary, přežijeme i Babiše!

Oslavme společně 15.května Den českých podnikatelů a živnostníků

Počátky podnikání v českých zemích nalezneme až hluboko v minulosti. Třeba takový kupec Sáma je pravděpodobně nejstarším historicky doloženým českým podnikatelem. A stejně, jako lidé z Podnikatelských odborů, prokázal i Sámo spolkového ducha! Sjednotil část slovanských kmenů a porazil Avary i Franky. Za jeho vlády, na našem území doslova bujel obchod všeho druhu a už v raném středověku byli čeští řemeslníci vyhlášení po území celé Evropy. Přes loupeživé nájezdy různých etnik z východu i západu podnikání u nás jen kvetlo.

V roce 1318 byl v Praze založen první cech - jednalo se o cech krejčích. I oni dodržovali určitá pravidla, většinou morální či zvyková. Později, v 18.století, kdy už bylo nutné stanovit jasná pravidla, vznikl Generální cechovní patent, který ale stále obsahoval pouze 10 článků, kterými se měla řídit činnost cechů.

Větší regulaci živností a podnikání přinesl až v roce 1859 Živnostenský řád. Regulace živností? Živnostenský řád měl pouhých 160 paragrafů! S ním byly všechny předcházející přepisy vyhlášeny za neplatné a Živnostenský řád formálně platil až do roku 1965. O tom si my v novodobém českém právu můžeme nechat jen zdát.

Důležitým datem českého podnikání je 15. Květen 1891. Přehlídkou pýchy českého umu se stala Jubilejní zemská výstava v Praze, zahájena právě 15.května roku 1891. Ačkoli se konání výstavy snažili zhatit jak němečtí podnikatelé, tak i povodně, čeští podnikatelé to dokázali. Za necelého půl roku vybudovali Průmyslový palác a další pavilony v Holešovicích. Naše podnikání zde reprezentovala taková jména jako František Ringhoffer, Emil Škoda, nebo František Křižík, jež zároveň pro Jubilejní zemskou výstavu vyprojektoval dodnes úchvatnou Křižíkovu fontánu.

Následovalo období první republiky a když pak přišlo komunistické temno, mezi lety 1945 - 1989, došlo k hlubokému propadu nejen českého podnikání. Ale i v této době si čeští řemeslníci našli způsoby jak se dál věnovat svému kumštu. Pokud nebereme v úvahu umělce, počítali se oficiální živnostníci po kusech. Ti, kteří neměli bumážku na řemeslo, pracovali načerno na melouších. I přes tyto represe a útlak ze strany komunistické strany české podnikání přežilo. Protože zlaté české ručičky jsou nesmrtelné, no ne?

Po roce 1989 se české podnikání změnilo od základu. Přišla svoboda lidem s podnikatelskými vlohami a chutí stát na vlastních nohách se otevřely netušené možnosti. Museli jsme si projít i obdobím, kdy podnikatelé nosili saka s vycpanými rameny, ale podnikatelské prostředí se rychle kultivovalo. Čeští podnikatelé a živnostníci se opět stali uznávanou třídou. To se změnilo až v posledních šesti letech. Vláda, pod vedení Andreje Babiše, proti podnikatelům a živnostníkům rozpoutala třídní boj. Pomlouvá je a úředníci je šikanují. Vláda a úřady po nich chtějí, aby jen platili a plnili spoustu povinností, ale nedávají jim žádná práva.

Jak je to s těmi podmínkami pro podnikání dnes? V ČR platí více než 15 000 právních předpisů. Nikdo není schopen potvrdit přesné číslo. Na jeden zrušený předpis jsou přijaty 2-3 nové. Živnostníci a podnikatelé musí dodržovat cca 1500 zákonů a vyhlášek a průměrně také stráví ročně přes 470 hodin jen administrativou přikázanou mu státem. To je vyjádřeno v penězích přes 85 000,- ročně (když počítáme plat běžné účetní).

Co by na to nakonec řekl kupec Sámo? Inu zřejmě by raději šel bojovat s Avary, než vyplňovat papíry na Finanční úřad. Cechovní mistři by nechápavě kroutili hlavami nad kontrolami EET a ti, kteří se za komunistů drbali na hlavě, že nemohou podnikat, by se rádi vrátili ke svým melouchům. Což možná stejně udělají.

A nebo ne? Nebo je to jinak? Podnikatelské odbory ví své. Známe podnikatele a víme, že jsou stále tou hrdou elitou národa. V nedávné anketě na FB stránkách Podnikatelských odborů více než 80% podnikatelů potvrdilo, že jsou hrdí na to, že jsou živnostníky. Mají být na co hrdí. Minulost, přítomnosti i budoucnost stojí po našem boku.

Jsme stále stejně hrdí a silní jako Kolben, Kaplan, Klement či Hlávka a první obchodníci na českém území. Máme právo oslavit svůj svátek. 15.květen je Dnem českých podnikatelů a živnostníků. Oslavte jej s námi ve velkém stylu. Těšíme se.

Tým Podnikatelských odborů