Zanikne podnikání v obcích zasažených tornádem? To nesmíme připustit!

V Hodoníně, Hruškách, Lužici, Mikulčicích a v Moravské Nové Vsi byli někteří občané postiženi dvakrát - malí podnikatelé a živnostníci. Ti totiž přišli nejen o dům a osobní majetek, ale i o svou práci, o zdroj příjmů. To jsou lidé, kteří zůstali bez prostředků, ale také bez pomoci.

Abychom byli spravedliví, vláda nějaká opatření na podporu malých podnikatelů a živnostníků zasažených tornádem přece jen přijala. Na co při tom myslela, nevíme, ale na ty poškozené podnikatele a živnostníky asi ne. Vládní opatření jsou většinou ryze formální a nedostatečná. Posuďte sami.

K čemu bude malým podnikatelům, kteří přišli o majetek, celé provozovny i jejich vybavení, když jim vláda odloží daně a odvody o pár měsíců? Jak jim pomůže, když jim odpustí zálohu na silniční daň (nikoli daň samotnou, jen zálohu na ni!)? A k čemu budou malým podnikatelům a živnostníkům slíbené dotace, když o jejich přidělení rozhoduje úředník, a nikdo neví, zda je dostane, kdy a v jaké výši. Dotace a odklady katastrofální situaci malých podnikatelů a živnostníků prostě neřeší.

Vláda při „tvorbě“ svých opatření vůbec nevzala v úvahu, že tornádem postižených podnikatelů a živnostníků je jen asi 200. Skutečně, potřeby pouhých dvou stovek občanů vláda řeší dotacemi a odklady daní. Dvě stě potřebných občanů, to je pro stát tak malý počet, že nemůže být problém použít i individuální přístup k nim a řešit část problémů jednotlivě.

Na druhou stranu, upozornili jsme vládu, že podnikatelé a živnostníci jsou velmi podstatní pro život pěti zasažených obcí. Vesnice a městečka bez provozoven služeb, bez obchodů či restaurací, ale také bez výrobců a malých zemědělců, budou chátrat, jejich život se zastaví a stanou jen noclehárnami. V malých obcích plní taková kadeřnictví, obchůdky či restaurace komunitní funkci. Lidé se potkávají, mluví spolu a posiluje se sounáležitost k obci. Kde se budou lidé potkávat, když většina provozoven zavře? Kromě osudů jednotlivých podnikatelů a živnostníků jde tedy i o osudy celých obcí. Proto apelujeme na Vládu ČR, aby jednala rychle, jednoduše a transparentně, aby její pomoc nebyla jen formální.

Podnikatelské odbory vyzvaly vládu, aby na záchranu malých podnikatelů a živnostníků v místech postižených tornádem přijala účinná opatření, a navrhujeme konkrétně tato:

  • Kompenzační bonus, jako náhrada ušlého příjmu (podpora v nouzi či v nezaměstnanosti)
  • Odpuštění daní a poplatků, včt. odvodů (soc, zdr.), a to za rok 2021
  • Vystavení voucherů na úhradu služeb či zboží zakoupených u tornádem postižených podnikatelů (o výši ceny voucherů, době platnosti a dalších podmínkách budeme s vládou jednat)
  • Vyplacení 60% hodnoty ztraceného majetku a výše škod, a to okamžitě zálohově proti čestnému prohlášení podnikatele
  • Zajištění bezúročného úvěru od ČMZRB

Předseda výboru Podnikatelských odborů Bábek bude jednat s náměstkem MPO panem Marianem Peichou. Jsme si vědomi toho, že každé opatření, které navrhujeme, je nutné doladit s úředníky a přijmout pro ně prováděcí mechanizmy. To je ovšem jen technická a procesní stránka věci. Jde především o to, jak se k pomoci malým podnikatelům a živnostníkům postaví vláda, jaké bude její politické rozhodnutí.

Podnikatelské odbory chtějí přimět vládu k rychlé a jednoduché pomoci podnikatelům a živnostníkům v Hodoníně, Hruškách, Lužici, Mikulčicích a v Moravské Nové Vsi. Chceme, aby jejich podnikání neskončilo, chceme, aby ve všech tornádem postižených obcích pokračoval normální život.  

 Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů