Žádost o prodloužení kompenzačního bonusu

 

Vážená paní ministryně Schillerová,

druhé bonusové období kompenzačního bonusu skončilo 8. června. Vláda oznámila, že neplánuje prodloužení kompenzačního bonusu. Místo toho je na stole řešení konkrétních dotačních programů skrz Ministerstvo pro místní rozvoj. Tímto způsobem byla zavedena podpora lázeňství. Přestože se však od počátku koronakrize pro řadu živnostníků situace již zlepšila, stále se mezi nimi najdou takoví, jejichž podnikání je výrazně omezeno a jejichž podnikání je v ohrožení. Konkrétně jde například o živnostníky v cestovním ruchu. Ať už se jedná o průvodce, majitele ubytovacích zařízení nebo třeba živnostníky, kteří svými službami míří primárně na turisty, všichni jsou koronavirovou krizí nadále významně omezeni a to hlavně kvůli nedostatku poptávky. Dále se jedná například o živnostníky v gastronomii nebo o živnostníky, kteří mají hlavní příjem z festivalů. Přestože už zde došlo k rozvolnění, dopady koronaviru jsou stále značné.

Situaci těchto podnikatelů popisuje jeden z mnoha příběhů:
My jezdili v jarní - podzimní sezóně po zásadních festivalech a akcích s velkým počtem návštěvníků, máme stánek s občerstvením, což byl náš hlavní příjem, o který jsme razantně přišli a i když se vše pomalu rozvolňuje, je víc než zřejmé, že nás to zasáhne finančně i do budoucna.

Proto žádáme vládu, aby prodloužila kompenzační bonus a stanovila tak třetí bonusové období. Samotné podmínky kompenzačního bonusu jsou nastavené tak, že na něj mají nárok pouze živnostníci, kteří jsou koronavirem dále ovlivněni. Není tedy třeba zákon nijak upravovat a dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 159/2020 Sb. může vláda stanovit třetí bonusové období bez zbytečného odkladu.


Za Podnikatelské odbory – Unii podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.
Radomil Bábek
předseda výboru