Žádost o odstranění tvrdosti zákona

Podnikatelské odbory04. 11. 2022

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

prosíme vás, abyste ještě jednou zvážili, zda je v kontextu aktuální společenské situace žádoucí a nutné přidávat všem OSVČ a všem spolkům novou povinnost. Konkrétně povinnost komunikovat se státní správou výhradně prostřednictvím datových schránek. Ty jim mají být na základě zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a jeho novelám povinně zřízeny od 1.1. 2023. Zároveň vás žádáme abyste ještě jednou posoudili náš návrh a projevili ohled k živnostníkům, pro které může být věk, či dosažené vzdělání výrazným limitem pro práci s IT. Počet takových osob se v ČR podle dat Statistického úřadu pohybuje v stovkách tisíc.
Chápeme, že digitalizace státní správy má svou prospěšnost, váhu a společenskou důležitost. Bylo by však tristní, kdyby všichni měli právo na digitalizaci a jen živnostníci (a spolky) ji dostaly povinně. Statisíce živnostníků by se tak staly obětí vyšších zájmů. Neodmítáme datové schránky, jen chceme, aby si je všichni občané, tedy i ti podnikající (OSVČ), zřizovali dobrovolně. 

Výše zmiňovaný zákon se díky tlaku vysokých úředníků ministerstva vnitra, kteří vůbec nebrali v úvahu naše argumenty, dostal ve zrychleném řízení do třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Tím se stalo, že nebyl podán pozměňovací návrh ve prospěch dobrovolného zřizování a používání datových schránek. Zamítnutí zákona je velmi nepravděpodobné, protože zájem na přijetí je  značný. Žádáme vás proto o vrácení projednávání zákona zpět do čtení druhého, kde by takový pozměňovací návrh mohl být podán a projednán.

Závěrem chceme znovu zdůraznit, že nejsme proti datovým schránkám. Chceme jen aby se každý občan, včetně podnikajících občanů - OSVČ, mohl rozhodnout, zda datovou schránku používat chce, či nikoli. Chceme jen slovo povinné vyměnit za slovo dobrovolné. Co je na tom špatně?


Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů