Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři,

tragédie obyvatel obcí zasažených tornádem má ještě jeden rozměr či aspekt, který není zcela zjevný.

V Hodoníně, Hruškách, Lužici, Mikulčicích a v Moravské Nové Vsi byli podnikatelé a živnostníci postiženi dvakrát. Přišli nejen o dům a majetek, ale i o svou práci, o zdroj příjmů. Odložení daně či příslib dotace, která možná přijde za pár měsíců, jejich situaci neřeší.

Obracíme se na vás s touto výzvou, aby Vláda ČR přijala taková opatření, která budou účinná. Jistě se shodneme na tom, že pomoc musí být rychlá, jednoduchá a transparentní, proto v tomto duchu navrhujeme tato konkrétní opatření:

•    Kompenzační bonus, jako náhrada ušlého příjmu (podpora v nouzi či v nezaměstnanosti)
•    Odpuštění daní a poplatků, včt. odvodů (soc, zdr.), a to do konce roku 2021
•    Vystavení voucherů na úhradu služeb či zboží zakoupených u tornádem postižených podnikatelů (o výši ceny voucherů, době platnosti a dalších podmínkách budeme s vládou jednat)
•    Vyplacení 60% hodnoty ztraceného majetku a výše škod, a to okamžitě zálohově proti čestnému prohlášení podnikatele
•    Zajištění bezúročného úvěru od ČMZRB

Každé opatření, které navrhujeme, je jistě nutné doladit s úředníky a přijmout pro ně prováděcí mechanizmy. To je jen technická a procesní stránka věci. Jde však především o politické rozhodnutí vlády. Upozorňujeme na fakt, že tornádem postižených podnikatelů a živnostníků je jen asi 200. To je pro stát tak malý počet občanů, kterým je potřeba pomoci, že nemůže být problém použít i individuální přístup k nim a řešit část problému jednotlivě.

Na druhou stranu jsou dvě sta podnikatelů a živnostníků velmi mnoho pro život zasažených obcí. Vesnice a městečka bez provozoven služeb, bez obchodů či restaurací, ale také bez výrobců a malých zemědělců, budou chátrat, jejich život se zastaví a stanou jen noclehárnami. Kromě osudů jednotlivých podnikatelů a živnostníků jde tedy i o osudy celých obcí. Proto na vás, Vládo ČR, apelujeme, abyste jednali rychle, jednoduše a transparentně, aby vaše pomoc nebyla jen formální.

V Praze dne 13. 7. 2021

Za Podnikatelské odbory:
Radomil Bábek, předseda výboru