Výzva Podnikatelských odborů nově se rodícímu vládnímu kabinetu

Podnikatelské odbory15. 12. 2021

Očekáváme změnu, doufáme ve změnu, těšíme se na změnu

Covid a s ním spojená krize je jen část problému

Naše země již několik let zase nevzkvétá. Covid, ač ho mnozí označují za příčinu, je jen katalyzátorem, a problémy jen obnažil a jejich eskalaci urychlil. Vzpomínáte? Živnostníci jsou paraziti. Drobné podnikání je na prd. Zaklekneme na ně.

Díky výsledku voleb do Poslanecké sněmovny a navzdory vůli prezidenta se rodí nová vláda, která změnu slibuje, a žádné hájení – neb na to není čas – ministry nečeká. Podnikatelské odbory, které jsou největším profesním spolkem v zemi, chápou, že změna společenské atmosféry nebude snadná a rychlá. Je zřejmé, že to nebude bezbolestné a nepůjde jen o řešení problému jménem Covid.

Výzva Podnikatelských odborů nově se rodícímu vládnímu kabinetu: Změňte přístup ke „covidu“, zastavte boj proti občanům ve jménu covidu, nedělejte krizi tam, kde není

1. Informujte pravdivě a nevytvářejte smyšlené viníky

Svalování viny na malé podnikání (lyžaře, Pražáky, hospodské, trhovce...) je kontraproduktivní, jen vyhrocuje situaci a problém násobí. Vágní formulace, neexistující analýzy, nefunkční semafory a pochybné „bavorské“ modely nic neřeší, jsou pouhým nástrojem propagandy.

Návrh bez názvu (2).jpg

Očekáváme změnu a osobní odpovědnost ministrů. Namísto příkazů a zákazů vysvětlujte a přesvědčujte; dosáhnete více a ve společnosti budou lepší vztahy. A nevyvolávejte nepřátelství vůči drobnému podnikání, jako by ono bylo zdrojem a původcem koronakrize – není to pravda!

2. Hledejte elementární spravedlnost a společný smysl

V koronakrizi je v ekonomické, ale i společenské oblasti jen jeden poražený – drobné podnikání. Živnostníkům a malým podnikatelům stát zavřel krámky a zakázal jim pracovat! Na ně navalil spoustu nových povinností, zákazů a příkazů. Oplátkou jim nabídl jakousi almužnu v podobě takzvaného kompenzačního bonusu. A pak jsou tu velké firmy a státní zaměstnanci, kterým stejný stát poskytl úlevy, výhody a plný plat, včetně odměn. Tento stav není normální a společensky udržitelný, a ekonomicky je neúnosný a pro stát zničující a devastující.


Očekáváme změnu a korektní přístup vlády. Pro začátek stačí malé, ale všem srozumitelné kroky. Zrušte nesmyslné plošné restrikce. Nastavte jeden metr, pro všechny předvídatelné a srovnatelné podmínky. Krizi nevyrábějte, ale řiďte. Nevytvářejte ad hoc novou protikrizovou legislativu. Jednejte dle osvědčených krizových modelů a scénářů. Pokud už je nutné kvůli epidemii někomu „zavřít krám“, či někoho omezovat, pak musí být veškeré restrikce v souladu s platnými zákony, a především musí být souběžně zavedena bezodkladná a plná satisfakce poškozených a plná náhrada jejich ztrát.

3. Nenechte působit strach a zveřejňujte návrhy dopředu

Společnost je rozdělená a rozjitřená, lidé se stali přecitlivělými na jiný názor. Lhaní, mlžení a protichůdné výroky. Mlžení o strategiích, kterým nikdo nerozumí. Uměle vytvořené a podporované nepřátelství jedněch vůči druhým. Účelové změny v postojích a v informacích, tak, jak se zrovna hodí ministrům, samozvaným expertům, velkým korporacím a farmaceutickým firmám. To jsou nepřijatelné aspekty dosavadního působení končící vlády. Pod jejím vedením jsme dosáhli toho, že velká část občanů přestala důvěřovat státu. Narůstající strach a frustrace fungují ve společnosti jako časovaná bomba.

Očekáváme změnu a seriózní plán pro řešení krize. Komunikujte a pojmenovávejte věci včas a na rovinu. Každé omezení, veškeré zákazy a příkazy, pokud jsou nezbytné, musí být srozumitelně a řádně odůvodněny. Ruku v ruce s nimi musí být společnost plně informována, bez příkras a selekce informací. Musí začít fungovat programy osvěty a prevence, které končící vláda zcela ignorovala. Je nutné zastavit kampaň vedenou vládou a jejími lidmi proti lidem, kteří mají jiný názor. Mluvte se všemi občany, informujte pravdivě, nic nezamlčujte a nevybírejte, co nám říct – nejsme malé děti.

4. Vyměňte boj za spolupráci a představte obnovu funkčního státu
Boj, válka, zákaz, příkaz, tragédie a katastrofa. Tak vypadá dosavadní rétorika „zvládání“ koronakrize. Vláda, toho času v demisi, si uzurpovala veškerou moc a používala (a dosud užívá) ji k ovládání „nesvéprávných“ občanů. Zneužila každý legislativní nástroj, který měla k dispozici – krizový zákon, nouzový stav, pandemický zákon i zákon o ochraně veřejného zdraví. Vláda dělala kšefty s Čínou. Vláda vydávala protiprávní opatření, která pak porušovali i ministři. Vláda a její členové ignorovali rozhodnutí soudů a opakovaně prolongovali nelegální stav. To vše se dá shrnout do jedné krátké věty: Vláda si dělala, co chtěla, bez ohledu na potřeby a zájmy občanů a jejich země. Vláda jednala proti zájmům občanů a země.

Očekáváme změnu. Změňte postoj k občanům, a berte je jako sobě rovné. Změňte perspektivu a podporujte potenciál drobného podnikání. Služby, které jsou doménou drobného podnikání, tvoří 2/3 HDP a jsou hybným motorem prosperity. Drobní podnikatelé nejsou paraziti, naopak, jsou základem naší ekonomiky. Vláda musí řádně spravovat stát a vytvářet předvídatelné ekonomické prostředí. Diskuze proto nesmí být vedena o nás bez nás, diskuze nesmí být vedena ani kdo z koho. Diskuze je prostředkem k nalezení toho nejlepšího pro občany. A podnikatelé a živnostníci jsou občané, nebo ne?

Zastavte se a naslouchejte. Mluvte s námi.