Vláda slepých uliček

Podnikatelské odbory21. 11. 2021

Stanovisko Podnikatelských odborů k novým restriktivním opatřením

Stát zavádí restrikce, omezuje podnikání, a podnikatelům tak vznikají ztráty, které si sami nezavinili. Nejde ani o živelnou pohromu, pokud za ni nepovažujeme nekompetentní politiky, ale o neschopnost vlády zvládat covidovou situaci jinak než na úkor malých podnikatelů a živnostníků. Podnikatelské odbory tedy prohlašují: Když vláda omezila obraty malých podnikatelů a živnostníků, musí jim tyto ztráty kompenzovat. V opačném případě jde o protiprávní zásah do svobody podnikání.

Radomil Bábek k tomu říká: „Bez náhrady nákladů a ušlého zisku se spousta podnikatelů a živnostníků opět dostane do finančních potíží, když z předchozích lockdownů a restrikcí se ještě zcela nevzpamatovali. A nejde už jen o podnikatele v gastro oborech, ale nová „opatření“ vlády zasáhnou i všechny, kdo podnikají ve službách, v cestovním ruchu, v kultuře, ve vzdělávání či rekreačních a sportovních aktivitách.“

 

radomil_babek_nova.jpg

A předseda Podnikatelských odborů Bábek k tomu dodává: „Podle všech výroků vlády se opět celá tíže restrikcí projeví na obchodu a službách, a to především středních a malých firmách či živnostech, zatímco jako v předchozích obdobích covidu bude průmysl fungovat s mnohem menší zátěží. Jak se takové zvýhodňování výrobních firem slučuje s tím,že služby tvoří 62 % HDP, zatímco průmysl necelou polovinu toho, tedy asi 30 % HDP? Vládo, malí podnikatelé a živnostníci tady nejsou od toho, aby ti dělali nárazník či fackovacího panáka!“

Podnikatelské odbory odmítají, aby vláda omezila kompenzace, které navíc teprve zvažuje, padesátiprocentním poklesem obratu. Radomil Bábek to vysvětluje: „Politici si možná myslí, že třeba pokles obratu o dvacet procent není pro malého podnikatele problém, ale pro živnostníka či malou firmu s minimální ziskovostí i taková ztráta může být fatální. Nebo ať řeknou politici, že má živnostník platit o 20 % méně na nájmu, že má zaměstnancům o 20 % snížit platy, že bude platit o dvacet procent nižší odvody a zálohy státu, poplatky, pojištění. Ať stát zkusí snížit platy státních zaměstnanců o dvacet procent, a hned uvidí, jestli to je nebo není podstatná položka!“ 

Podnikatelské odbory vyzývají vládu, aby v důsledku jí zaváděných restrikcí okamžitě zavedla i kompenzační nástroje pro všechny zasažené a vládními opatřeními poškozené malé podnikatele a živnostníky. 

Podnikatelské odbory od počátku prosazují stejný a rovný přístup pro všechny občany, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance státu, soukromého sektoru či podnikatele. Vyzýváme vládu, aby to vzala na vědomí, a aby přestala malé podnikatele a živnostníky diskriminovat.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají víc než 15 000 členů. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.