Veřejné jednání o pochybeních Finanční správy při kontrolách EET

 

S výsledky kontroly seznámíme veřejnost na tiskové konferenci 9. 5. 2018 od 11:00 v prostorách Clubu MAT,
v salonku ve 2. patře, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2.

Předem můžeme konstatovat, že jsme byli překvapeni tvrdým, až nepřátelským chováním FS k podnikatelům a živnostníkům. Finanční správa jedná převážně z pozice moci a její vztah k drobnému podnikání se dá popsat několika slovesy, jež charakterizují její činnost: Kontrolovat, obvinit, usvědčit, vymáhat, vyžadovat. Podnikatelé oproti tomu mají podle FS jen předložit, doložit, vysvětlit, registrovat a platit.

Podnikatelské odbory vyzvou FS, aby vysvětlila své jednání a aby odpověděla na otázky, které ji budeme pokládat. Vyzýváme Finanční správu: Doložte, prokažte, vysvětlete. My posoudíme míru vašeho provinění.

Program tiskové konference:

1. Rozebereme dva konkrétní případy, na nichž zdokumentujeme pochybení Finanční správy.
2. Srovnáme počty provedených kontrol EET s počty přestupků a výší pokut
3. Doložíme přehnanou tvrdost zákona, především rozpětí možných sankcís horní hranicí až 500 000 Kč.
4. Popíšeme faktický průběh kontrol EET v praxi a poukážeme na podnikatelům nepřátelské metody.
5. Na závěr pojmenujeme příčiny defektního chování Finanční správy při kontrolách EET a jejich důsledky.

Podnikatelské odbory také zveřejní seznam požadavků na změny, které zlepší podnikatelské prostředí, odstraní přehnanou tvrdost zákona a vrátí Finanční správu k správnému a právnímu jednání.