Ve víně je pravda, a pravda se nezdaňuje

Markéta Blažková23. 8. 2021

3. srpna 2021 vedoucí katedry ekonomie VŠ Cevro Institut Dominik Stroukal zveřejnil studii aktuálních postcovidových doporučení se zaměřením na kategorii alkoholu, tedy spotřební daně z lihu, piva a vína. Jeho základním heslem je „Spotřební daně z alkoholu neplní své cíle. Zdanění tichého vína přinese do státní kasy 1,8 miliardy Kč.“ Okamžitě navrhl zvýšit základní sazbu spotřební daně u tichého vína z 0 Kč na úroveň vína šumivého, tedy 2 340 Kč/hl. Pro spotřebitele by to znamenalo zdražení 1 l vína o 23,40 Kč. Hlavně malí a střední vinaři při dnešní cenotvorbě a konkurenci nemají žádné rezervy a tak by novou daň museli promítnout do ceny. 

Kdyby snažení Stroukala bylo dotaženo do legislativní podoby, znamenalo by to přímé ohrožení malých a středních moravských a českých vinařských firem a také ohrožení dnešní velmi vysoké kvality vyráběných vín, o kterou se krok po kroku už 30 let soukromé firmy snaží. Ocenění z prestižních soutěží vín ve světě jsou toho důkazem.

Vždy si v takové situaci kladu otázku, co za věcí opravdu stojí? 

Doposud jsem si myslel, že v Cevro Institutu jsou chytří, převážně mladí ekonomové. Pokud by to tak bylo, nemohl by Dominik Stroukal napsat, že problémem nastavení spotřebních daní z alkoholu je v Česku dlouhodobá rezignace na stanovení jasných cílů. Je až zarážející, že se vedoucí katedry ekonomie VŠ Cevro Institutu v touze „zachránit“ státní rozpočet vědecky nezabývá rozkrádáním státního rozpočtu dnešní vládou ve stovkách miliard korun, ale vymýšlí, jak zlikvidovat nebo alespoň ochromit jeden obor podnikání, který se velkým úsilím prodral do evropské špičky. 

Řekněme, že si nemyslím, že pan Stroukal pracuje pro konkurenci na trhu s alkoholem. Vycházím z toho, že tento vzdělaný ekonom musí vědět, že ve vyspělých evropských vinařských zemích jako je Itálie, Španělsko, Francie, Německo, Maďarsko atd. se spotřební daň z tichého vína neplatí !!! Platí se v Polsku, ale to není vinařská země. Věřím také, že tento vzdělaný muž ví, že základní surovina pro výrobu vína – hrozny se sklízejí pouze jedenkrát za rok, a to když máte štěstí, že nezmrznou, nepřijdou kroupy nebo vám je nesežerou špačci. Teď ke škůdcům přibylo ještě tornádo.  Věřím také, že tento nadějný ekonom také ví, že např. výroba piva není zdaleka tak ohrožena vnějšími vlivy. Pokud máte na skladě chmel, slad a kvalitní vodu, můžete pivo vařit, kdy se vám zachce.

Na závěr se chytím pasáže pana ekonoma, kde píše, že se jedná o aktuální postcovidové doporučení. Doufejme, že tedy ví, v jaké ekonomické situaci je Česká republika. Že také ví, do jaké dluhové propasti se řítíme. Že také ví, že neprůhledná politika dnešní vlády v době pandemie nejvíce poškodila drobné, malé a střední firmy a mnohé zlikvidovala. Proto jsem přesvědčen, že tak významná instituce jako je Cevro by nás měla zasypat promyšlenými národohospodářskými návrhy a nevymýšlet, jak zlikvidovat jeden obor soukromého podnikání.

Můj vzkaz je následující. Pokud kandidáti Strany soukromníků České republiky budou na kandidátce politické formace Trikolora Svobodní Soukromníci zvoleni 8. a 9. října 2021 do parlamentu, nikdy tak nesmyslný návrh nebude schválen. Budeme to umět vysvětlit i jiným poslancům. Panu Josefu Valihrachovi staršímu, předsedovi Vinařské asociace ČR navrhnu, aby fotka pana Stroukala visela ve všech sklepích jeho členů. Co kdyby si chtěl přijet pro víno. Ať vinaři vědí, s kým mají tu čest.

Rudolf Baránek

člen Strany soukromníků ČR