Stát pro nás nebo proti nám?

 

Co je pro náš stát a nás všechny lepší – preventivní nebo represivní přístup finanční správy?


     Jako zástupce malé firmy se stále zamýšlím nad tím, co je pro nás všechny lepší. Je lepší, když nám bude finanční správa pomáhat, nebo se k nám bude chovat represivně? Co nám pomůže z České Republiky vybudovat „České Švýcarsko"?


Preventivní přístup na příkladu z USA
     Kamarád z Maďarska uváděl, jak byl jednou na návštěvě ve Spojených Státech u známého, který vlastnil pilu. Během návštěvy přišla kontrola amerického finančního úřadu. Zjistila, že pan dřevorubec má v účetnictví nepořádek. A tak finanční kontrola pomohla během týdne dát účetnictví do pořádku. Kontrolu zakončila slovy „Za rok přijdu opět na kontrolu, a pokud to nebude aspoň v takovém pořádku jako teď, dostanete pokutu". Byl jsem tím překvapen. Pak jsem si uvědomil, kdo jiný má živnostníkům a malým a středním firmám pomáhat? Pokud chce stát vybírat vyšší daně, měl by pomáhat podnikatelům v rozvoji a zlepšování.


Represivní přístup v ČR
     V nedávné zprávě (např. Hospodářské noviny, 23. 8. 2018) jsme se dozvěděli, že finanční správa přistoupila k okamžitému represivnímu trestání neplatičů daní. A v podstatě bez jakékoliv komunikace háže živnostníky a malé a střední české firmy, které se krátkodobě dostaly do problému, na jednu hromady s těmi, kteří daně opravdu platit nechtějí. V malé firmě máte omezené kapacity a může se vám stát, že z nějakého důvodu zapomenete zaplatit nebo nemůžete krátkodobě zaplatit daň. A dokonce příčinou může být nekvalitní práce některého ze zaměstnanců. Domnívám se, že finanční správa by měla zjistit, o co se jedná, a dohodnout se s vlastníkem či mu připomenout, co je potřeba. Dříve finanční správa tolerovala opožděnou platbu daně, dlužná částka byla úročena zhruba dvojnásobnou sazbou oproti komerčním úvěrům.


Zlepšování nebo poškozování národní ekonomiky
     Z obou příkladů je vidět, že preventivní přístup může pomoci dlouhodobě vylepšovat a rozvíjet naši ekonomiku. Nulová komunikace a represivní přístup ze strany finanční správy představuje z dlouhodobého hlediska fungování a rozvoje státu vysoké riziko. A tak se ptáme, co je cílem fungování finanční správy? Dobrá, pestrá a fungující ekonomika s vysokým výběrem daní nebo nulová komunikace a represe vlastníků firem, často za chyby zaměstnanců? Neměla by finanční správa ve svém působení postupovat preventivně a pomáhat?