Stát, který bere lidem 70% z jejich práce, je lupič

Markéta Blažková29. 7. 2021

Stát, který bere lidem 70% z jejich práce, je lupič

Živnostníci a drobní podnikatelé jsou hybnou silou české ekonomiky. Právě pro ně by měl stát vytvořit podmínky a k nim by měla směřovat cílená pomoc. A jak se chová Česko? Podporuje velké korporace, montovny a nadnárodní koncerny. Milion živnostníků naše vláda odepsala, ocejchovala je slovem paraziti a hází jim kladky pod nohy. „Tohle je potřeba změnit. Proto jdu za Soukromníky do voleb,“ říká v rozhovoru předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

1) Co Vás vedlo ke vstupu do politiky?

Mám a vždy jsem měl spoustu důvodů, abych do politiky nevstupoval. Mám jen jediný důvod, abych to udělal – rozvrat naší země a společnosti, rozvrat mravní, právní i ekonomický. Nedokážu tomu už jen přihlížet, vnímal bych jako vlastní selhání, kdybych jen nadával a stěžoval, kdybych se nesnažil to změnit. Chci tedy změnit naši společnost, chci dostat z politiky bezcharakterní živly, jako jsou Babiš, Havlíček, Schillerová či Maláčová. Chci vrátit do politiky dodržování práva, odpovědnost a ohleduplnost.

Samozřejmostí pro mne je potřeba hájit práva a zájmy malých podnikatelů a živnostníků. Nejúčinněji to půjde právě v Poslanecké sněmovně.

2) Proč jste se rozhodl přijmout nabídku stavovské Strany soukromníků České republiky?

Jsem podnikatel a už osm let se veřejně angažuji ve prospěch českého podnikání. Když se tedy začala situace v ČR zhoršovat tak, že jsem musel připustit své angažmá v politice, byla pro mne výzva Strany soukromníků asi jedinou přijatelnou. Podnikatelé a živnostníci tvoří profesní stav a Soukromníci jsou stavovská strana, která stejně jako já hájí práva a zájmy právě tohoto stavu – podnikatelů a živnostníků.

3) Jaký je dle Vás recept stavovského politika na úspěch?

V dnešním stavu společnosti je možná nejlepším receptem na úspěch v politice mít hodně peněz, vlastnit média, kupovat si voliče za výhody a říkat lidem jen to, co chtějí slyšet, tedy jim lhát. Pokud by to byl jediný recept na úspěch, pak bych asi neuspěl, protože takové jednání či postoje bytostně nesnáším, a sám se tak nikdy chovat nebudu. Chci upět, ale ne za každou cenu. 

Říkám lidem pravdu, i když není třeba příjemná a důsledně se držím faktů. Nemyslím si, že by mě podnikatelé a živnostníci volili, pokud bych jim mazal med kolem úst.

Můj recept na úspěch tedy je: Být stále stejný, nelhat a nekrást a držet slovo. Podnikatelé a živnostníci ode mne podle mne očekávají praktická řešení, jak zlepšit stav podnikání. Zmenšit byrokratickou zátěž, omezit moc státu nad podnikáním, méně kontrol, méně podmínek, které musíme plnit, jednoduchá pravidla, méně zákonů a úředníků. A k tomu spousta konkrétních změn, které se sem nevejdou, protože tato a předchozí vláda udělaly z podnikání nepřehlednou džungli.

Tvrdě a nekompromisně hájit české podnikání proti přebujelému státu. To je můj recept na úspěch.

4) Středočeský kraj je největší jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Volební právo má v kraji více jak 1 milion voličů.  Jak se připravuje stavovský politik na oslovení takového množství občanů?    

Oslovím především podnikatele a živnostníky. Jim chci sdělit, co vše musíme změnit a chci jim vysvětli, proč je nutné, aby podnikatelé a živnostníci měli svého člověka v Poslanecké sněmovně.

Budu je oslovovat na ulici, na náměstích, ale třeba i v hospodách. 

Samozřejmě budu mluvit i k občanům, kteří nepodnikají. Jsou přece často naši zaměstnanci, jsou to rodinní příslušníci, přátelé či naši známí. Považuji za nehoráznost, jak obrovskou část vydělaných peněz bere stát zaměstnancům. Taky tohle je téma, které chci vzít do poslanecké sněmovny, a i tohle chci napravit. Přece stát, který bere svým občanům 70 % z ceny jejich práce, to je lupič! A to chci změnit.

5) Představme si, že politická formace Trikolora Svobodní Soukromníci v podzimních parlamentních volbách dopadne tak dobře, že se stanete poslancem parlamentu a také ministrem průmyslu a obchodu ČR. Co od Vás může podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost očekávat?

Věřím tomu, že se do Poslanecké sněmovny dostaneme. Pak tedy budu jako poslanec prověřovat zákony, které ovlivňují či omezují podnikání, budu navrhovat jejich změnu či dokonce zrušení. Chci zrušit EET, kontrolní hlášení, všechna statistická hlášení. Tím, že zrušíme řadu zákonů či podmínek, které omezují podnikání, vezmeme úředníkům důvod ke kontrolám. Snížím tedy nejen počty kontrol, ale především do nich zavedeme nové principy – princip prevence a poradenství. Současně se snahou obnovit svobodu podnikání se budu snažit, abychom zmenšili stát. Méně úřadů, méně úředníků, méně zákonů, to je cesta k svobodnému životu.

Pokud bych kromě poslanecké role měl být i ministrem MPO, pak bych jistě pracoval pro podnikatele a živnostníky, a nikoli proti nim, jak je tomu nyní. Snažil bych se prosadit sloučení MPO a MD, protože obecně jsem příznivcem menšího počtu malých úřadů, které jsou dostatečně výkonné. Vzniklo by tedy Ministerstvo hospodářství, a odtud bych se snažil, abychom dobře hospodařili s penězi daňových poplatníků. Je třeba zastavit nesmyslné investiční pobídky pro nadnárodní koncerny, je nutné zamezit vyvádění peněz z české republiky zahraničními firmami. V roli ministra bych zavedl řadu změn v českém podnikatelském prostředí. Chci podporovat malé podnikání, chci podporovat místní či regionální odběratelsky dodavatelské vztahy. Musíme obnovit dobré jméno českého podnikání, které nynější vláda tak poškodila. Chci, aby zaměstnavatelé měli méně povinností vůči státu, chci, aby obecně měli podnikatelé a živnostníci co nejméně povinností vůči státu. Svůj program, jako stínový ministr průmyslu a obchodu, budu v příštích týdnech postupně zveřejňovat, takže se všichni podnikatelé mohou s mými plány seznámit.

6) Založil jste a jste předsedou úspěšného zapsaného spolku Podnikatelské odbory. Počet Vašich členů překročil 15 000. To je v dnešní době velké číslo. Myslíte si, že Vaši členové, kteří mohou mít doposud různé „politické lásky“, vnímají, že pokud budete zvolen poslancem, že i prestiž a síla Podnikatelských odborů se ještě prudce zvedne mj. ku prospěchu soukromníků a jejich rodin?

Podnikatelské odbory jsou spolek a jejich hlavním cílem je hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. Našich patnáct tisíc členů je samozřejmě politicky velmi nehomogenní skupina. Protože však v Podnikatelských odborech nezjišťujeme politickou příslušnost či preference členů, nevím, jak budou volit. Troufám si ale odhadnout, a mám i takové signály, že bez ohledu na politické názory budou členové Podnikatelských odborů stát o to mít svého zástupce v Poslanecké sněmovně. A protože mne znají a vědí, jaké jsou moje názory a postoje, myslím si, že mě podpoří.

Pro podnikatele a živnostníky jsou tyto volby možná poslední příležitost, jak zvrátit nepříznivý vývoj českého podnikání. Možná to zní neskromně, ale věřím si, že dokážu být v Poslanecké sněmovně dostatečně hlasitým a úspěšným zástupcem podnikatelů a živnostníků.

Radomil BÁBEK , 60 let

podnikatel, předseda Podnikatelských odborů, č. 1 na kandidátce do parlamentu politické formace Trikolora Svobodní Soukromníci ve Středočeském kraji a stínový ministr průmyslu a obchodu nominovaný Stranou soukromníků České republiky

Za měsíčník Soukromník se ptal Rudolf Baránek.