Stát dělá z drobných podnikatelů své nevolníky. Kdo se jich zastane?

 

Napsat článek pro Soukromníka, jehož čtenáři jsou soukromníci, je pro podnikatele tak přirozenou věcí, jako dýchat vzduch. Cítí se být mezi svými, cítí podporu jiných a může svými názory jiné podporovat. Tak se cítím i já, když píši vám, soukromníkům. Přesto můžu narazit na nepochopení, protože v mém textu bude velmi frekventované slovo „odbory".


To je pojem všem podnikatelům a živnostníkům protivný, protože zaměstnanecké odbory nedělají nic jiného, než že vyvíjejí nátlak na své zaměstnavatele. Odboráři chtějí mít vliv a moc rozhodovat, aniž by pak nesli odpovědnost za důsledky těchto rozhodnutí či nátlaku. To je nemorální a pro nás podnikatele nepřijatelné. A teď já přijdu s tím, že odbory můžou být dobrá věc a chci je dokonce propagovat. Ano, existují odbory dobré, podnikatelům a živnostníkům prospěšné. Jsou to Podnikatelské odbory. Pokusme se společně zamyslet nad tím, jestli to je takový nesmysl, jak to na první pohled vypadá.

Nejprve krátce zpátky k zaměstnaneckým odborům. Má se za to, že zaměstnanci jsou ve vztahu se zaměstnavatelem slabší stranou, proto potřebují zaměstnanci odbory na ochranu proti zaměstnavatelům. Nechám stranou můj vlastní názor, že v naší téměř socialistické společnosti zaměstnanec má práv, že se nám, zaměstnavatelům o tom může jen zdát, a přijmu jako danost tezi, že zaměstnavatel je ten silnější. Proč je silnější? Protože určuje pravidla hry: Zaměstnavatel určuje podmínky práce, určuje cenu práce, vytěžuje výsledky práce, vyžaduje reportování, určuje a vyžaduje kvalifikaci, pečuje a odměňuje, kontroluje a trestá. Když to srovnáme se vztahem státu k nám, podnikatelům a živnostníkům, zjistíme s překvapením, že stát se k nám chová úplně stejně. Stát se k nám chová, neoprávněně(!), jako by byl naším zaměstnavatelem: Stát určuje podmínky podnikání, určuje cenu práce, vytěžuje výsledky naší práce, vyžaduje reportování, určuje a vyžaduje kvalifikaci, kontroluje a trestá. Jen o nás nepečuje a neodměňuje nás. Tedy, stát se chová jako náš zaměstnavatel, jako nadřízený. To je samozřejmě nepřijatelné. A kdo se nás proti státu zastane? Podnikatelů a živnostníků je asi 1 300 000 osob. Jsme druhým největší segmentem společnosti (po zaměstnancích). Jsme občané, ačkoli stát dělá, jako bychom jimi my, podnikatelé a živnostníci, nebyli. Každá skupina obyvatel má zastání či lobby (zahrádkáři, myslivci, fotbalisté, ...). Jedinou skupinou ve společnosti, která nemá zastání, jsou podnikatelé a živnostníci.


Jistě existuje spousta podnikatelských spolků, asociací, svazů a komor. Většinou se zabývají omezenými oborovými či lokálními cíli, což je oprávněné, ale svobodu podnikání to neochrání. A těch několik spolků, jako HK ČR, AMSP či SOCR, které se tváří jako zastánci našich zájmů, nedělá vlastně nic jiného než, že jejich vedení kolaboruje se státem. Hájí EET, kontrolní hlášení, plošný zákaz kouření, podporují registry, kontroly atd. Proto vznikly Podnikatelské odbory. Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu. Ano, proti státu, protože, dokud se stát bude chovat jako náš nepřítel, budeme tak k němu přistupovat. Budeme vyžadovat, aby s Podnikatelskými odbory stát jednal stejně, jako s těmi zaměstnaneckými. Budeme vyžadovat stejná práva. Budeme státu kritikem a budeme kontrolovat jeho práci. Využijeme každou chybu a přestupek státu vůči nám. Prosadíme zrušení mnoha zákonů, omezení státní moci, snížení kontrol a zamezíme omezování našich práv vlastnit majetek, nakládat s ním podle svého a rozhodovat svobodně o svém podnikání. Budujeme silnou stavovskou organizaci, která hájí podnikatelský stav, která hájí podnikatele, jako společenskou třídu. Politici této a minulé vlády, Babiš, Marksová, Mládek, Dienstbier, vypustili džina třídního boje. Poštvali veřejnost proti podnikatelům a živnostníkům, pomlouvají, špiní a kriminalizují drobné podnikání, a v neposlední řadě je také likvidují. Proti tomu se Podnikatelské odbory postaví. Naštěstí v tom nejsme sami. Víme, že se můžeme opřít o Stranu soukromníků ČR a další pravicové strany či mnohé podnikatelské spolky. Spojování sil je naší budoucností. Podnikatelské odbory mají koncepci, strukturu a cíle. Je to projekt s předem danou strategií, jejíž jádrem je strategický cíl: Změníme chování státu k nám, zlepšíme postavení podnikatelů a živnostníků ve společnosti. A název sám, Podnikatelské odbory, je silnou kartou v této strategii. Víme, že první rok dva pro nás může být slovní spojení „odbory a podnikatelé" nevýhodou, ale postupně se stane právě název Podnikatelské odbory naší silnou zbraní. Změníme společenské stereotypy, změníme chování státu, ovlivníme společnost ve prospěch podnikatelů a živnostníků. Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu.

Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů

Celý měsíčník Strany soukromníků ČR si můžete přečíst zde.