Stanovisko Podnikatelských odborů k odškodnění ztrát podnikatelů a živnostníků.

 

Stanovisko Podnikatelských odborů k odškodnění ztrát podnikatelů a živnostníků.

Bábek: Žijeme-li v právním státě, musí vláda odškodnit malé podnikatele a živnostníky, kteří byli poškozeni vládními opatřeními!

Nález Ústavního soudu v souvislosti se zrušením zákazu maloprodeje a služeb je jednoznačný. Vláda musí neprodleně vyřešit oprávněné nároky všech živnostníků a malých podnikatelů, kteří byli díky restrikcím vlády, dokonce i nezákonným, poškozeni. „Žijeme v právním státě a náhrada škody a ušlého zisku je součástí naší legislativy. Vláda musí neprodleně začít s jejich vyplácením," říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory připomínají, že pro uplatnění náhrady škody a ušlého zisku není zapotřebí vytvářet novou legislativu. Zákaz služeb a prodeje v maloobchodech byl schválen v rámci krizového zákona a náhrada škody může být ihned podle tohoto zákona vyplácena. Vláda může postupovat např. i podle občanského zákoníku, kde je myšleno obecně na náhradu újmy. V neposlední řadě je možné postupovat i podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, která vznikla nesprávným úředním postupem (viz nález Ústavního soudu).

Podle Podnikatelských odborů je nepřijatelné, aby vládní představitelé hledali právní kličky, jak by se výplatě náhrad za škodu vyhnuli. „Je nepřijatelné, aby ministr české vlády, vicepremiér Havlíček, zpochybňoval rozhodnutí Ústavního soudu a tvrdil, že zavření maloobchodu a služeb nevnímá jako protiústavní. Je nepřijatelné, aby vicepremiér Hamáček říkal, že škody nezpůsobila protizákonná opatření, ale epidemie. Soud konstatoval, že vláda jednala protiprávně. Vláda musí své chyby napravit. Oprávněné nároky živnostníků a malých podnikatelů ve službách a maloobchodu jsou jen drobnou náhradou za škody, které vláda svým konáním ve společnosti způsobila," doplňuje Bábek.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. -mají více než 14 000 členů a jsou už druhým největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků z.s.