Stanovisko Podnikatelských odborů k návrhu Pandemického zákona

 

Stanovisko Podnikatelských odborů k návrhu Pandemického zákona

Podnikatelské odbory vyjadřují vážné obavy z dopadů Pandemického zákona na společnost, a především na podnikatele a živnostníky, pokud by zákon byl přijat v navrhovaném znění a bez konzultací se zástupci českých podnikatelů a živnostníků.

Návrh Pandemického zákona nepovažujeme za dobrý návrh zákona. Především mu za české podnikání vytýkáme přehnanou, často nekontrolovanou moc, kterou dává do rukou vládě. Vyzkoušeli jsme si za 200 dnů trvání nouzového stavu, že přehnaná moc je destruktivní. Vede vládu (i úřady obecně) spíše k nezodpovědnému chování a nenutí ji hledat řešení přijatelná pro společnost, pro občany.

Návrh Pandemického zákona je podle nás textově nedotažený. Je sice zřejmá snaha o vyvážený postup, nicméně z celého návrhu vyplývá nebezpečí, že Pandemický zákon v tomto znění bude exekutivou uchopen jako "nouzový stav 2". Hrozí velmi reálné riziko, že vláda bude podle tohoto zákona postupovat v podstatě shodně jako dnes, tj. zcela bezohledně.

O koncepčnosti a schopnosti vlády, ministerstva zdravotnictví, KHS či jiných úřadů je možné a nutné pochybovat. Stejně, jako je nutné mít pochybnosti o zájmu vlády a jiných státních orgánů šetřit práv a zájmů občanů, v tomto případě především podnikatelů. Pokud tyto orgány ponesou rozhodovací pravomoci dle Pandemického zákona, mohou být práva a zájmy občanů i jejich svoboda v ohrožení.

Problematickými místy Pandemického zákona jsou dle naší spolupracující advokátní kanceláře Škára & Partners například: absence provázání stavu pandemické pohotovosti s oprávněním úřadů vydávat mimořádná opatření, složitý návrh postupu při kompenzaci, z něhož plyne nezájem státu o odškodnění bez nutnosti toho, aby se podnikatel musel obrátit na soud (za dodatečné peníze daňových poplatníků), zavedení zvýšených pokut za recidivu přestupkového jednání a další.

Podnikatelské odbory žádají, aby byl pozastaven proces přijímání Pandemického zákona, a aby vláda i poslanci konzultovali Pandemický zákon, jeho rizika a dopady se zástupci podnikatelské veřejnosti.

V Praze dne 25. 2. 2021

Za Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků z.s.
Radomil Bábek
předseda výboru