Sešli jsme se v Hradci Králové

 

    Dne 12.9.2018 od 17:30 hodin se uskutečnilo setkání podnikatelů a živnostníků s Podnikatelskými odbory v Hradci Králové. Setkání bylo velmi vydařené, programem provázel předseda Podnikatelských odborů pan Radomil Bábek spolu s regionálním koordinátorem panem Gustavem Dlouhým.

Pan Gustav Dlouhý, koordinátor pro Hradec Králové, o tom napsal:
    

     Sešlo se nás asi 62 členů i nečlenů, z nichž několik hned na místě vstoupilo do našich řad. Přišli také pozvaní hosté z politického prostředí, jako primátor města Hradec Králové pan MUDr. Zdeněk Fink a Ing. Jiří Bláha, vedoucí živnostenského odboru. Je pravda, že ne všichni zúčastnění se na tyto hosty tvářili přívětivě. Hodně nás potěšila i přítomnost pracovníků hradecké televize V1, kteří natočili téměř celé vystoupení pana Bábka, a hned je i zveřejnili – video ke shlédnutí ZDE.


     Celým program uváděl předseda PO pan Radomil Bábek. Vyložil staré i nové skutečnosti, které negativně ovlivňují činnost živnostníků a podnikatelů včetně šikany a nátlaku státní moci a popsal záměry, jak bychom tomu měli všichni čelit. Tedy ten pravý důvod, pro který by se měli všichni živnostníci a podnikatelé spojit. Následně proběhla diskuse, kde zúčastnění došli k závěru, že vesměs úředníci vůbec nevědí, jaké stále zhoršující podmínky nám vláda nastavuje.


     To potvrdilo i vystoupení Ing. Bláhy, vedoucího Živnostenského úřadu, který jen zopakoval, že podnikáme na vlastní odpovědnost a podle zákonů. Že tyto zákony nejsou pro podnikání příznivé, a dokonce některé jsou namířeny proti podnikání, o tom se už nezmínil. Shodli jsme se na tom, že je to dáno zejména tím, že vesměs úředníci neznají podnikatelskou praxi, ale přes to všichni vědí, jak má podnikatelské prostředí vypadat a jak se mají podnikatelé chovat. Je to jako kdyby všichni hodnotili knihu, kterou nikdy nečetli, ale přes to mají na knihu svůj vyhraněný názor. Oni sami nikdy ve svém životě svojí činností nikomu nikdy nevtvořili žádné pracovní místo, nikdy nikoho také nezaměstnali. Proto ani netuší jak je obtížné v této době za stále zhoršujících se podmínek vytvořit takový zisk, aby byl živnostník schopen někoho dalšího zaměstnat.


     Pan Bábek také poukázal na postavení živnostníka ve společnosti. Na podnikatele a živnostníky dopadají nejen velké zátěže registrů, jako je EET, kontrolní hlášení a podobně, ale také desítky malých, nesmyslných povinností, počínaje nepotřebnými revizemi malých elektrospotřebičů a zbytečnými protokoly o čemkoli konče. Rozdíly mezi nepodnikajícím občanem a člověkem, který se živí sám svojí zručností, znalostmi, je markantní. Stát z nás dělá občany II. kategorie. V neposlední řadě tomu nasvědčují i třeba různé poplatky za odvoz odpadů, rozdílné poplatky za silniční daň a odvod dešťových vod ze střech, případně povinnosti, které my máme a nepodnikající občan I. kategorie ne.


     Po skončení se diskutovalo a padaly otázky, které ukazovaly, jak nás chování státu k podnikatelům a živnostníkům štve. Bylo vidět, že si všichni máme co říci a jak podobné máme zkušenosti. Máme totiž všichni společnou řeč!


     Naše organizace má stále a stále více příznivců. Příští setkání uskutečníme znovu v Hradci Králové nebo někde v pěkném prostředí v Pardubicích. Zcela určitě se zase všichni sejdeme.


Za Podnikatelské odbory:
Gustav Dlouhý, regionální koordinátor pro východní Čechy