Rozhovor s Bc. Martinem Bílkem, kandidátem Podnikatelských odborů do Evropského parlamentu.

O jeho současných aktivitách, názorech na aktuální dění a eurovolbách jsme si povídali s Bc. Martinem Bílkem, kandidátem Podnikatelských odborů do Evropského parlamentu na kandidátce Strany soukromníků. 

Na co byste se chtěl zaměřit, pokud byste byl zvolen do EP?

Ústředním tématem, linií, která spojuje všechny body mého programu je heslo:,,Vraťme EU ke kořenům." Chtěl bych co nejvíce a všemožnými nástroji a prostředky vyvíjet tlak aby se Evropská unie vracela k jejím původním myšlenkám a účelu. A to je volný pohyb osob, volný pohyb zboží a volný pohyb pracovních sil a vzájemné výhody, které z tohoto pro členské státy plynou. Je třeba EU vrátit prestiž, kterou měla v očích svých vlastních členů. Tedy nejlépe vrátit stav před Lisabonskou dohodou, aby členství v EU bylo prestiží, přidanou hodnotou a nikoliv břemenem.

Pojďme se podívat na velmi diskutované téma dvojí kvality potravin.

Když se lidí zeptáte veřejně, co preferují, jestli kvalitu či cenu, tak vám řeknou že samozřejmě kvalitu. A poté převracejí cenovky a chtějí velké množství zboží za nízkou cenu. Je to také o prioritách. Francouzi si koupí nějaký drahý sýr a kvalitní víno a mačká se raději 10 let v malém Cliu. Čech by chtěl mít všechno a navíc všechno nové, kvalitní a levné. Ale to prostě nejde. Na druhou stranu řekněme si to na rovinu, kde je poptávka, je i nabídka.

Tedy pokud bychom ty potraviny horší kvality nekupovali, výrobci by neměli důvod je uvádět na trh. Co je ale důležité zmínit v tomto ohledu je zlepšení legislativy v této oblasti. Tedy správné označovaná potravin, větší písmo při uvádění složení, pravdivé informace o původu potravin, atd.
Je důležité aby lidé měli jasné a dostupné informace o tom, co opravdu kupují.

Další věcí je samozřejmě to, že v některých zemích je možné zakoupit stejné výrobky s lepším složením za nižší cenu. Tam je třeba tlačit na nadnárodní koncerny, aby stanovili rovné podmínky pro všechny trhy a v tomto si myslím, že by mohl Evropský parlament výrazně pomoci.

Ve vašem programu jsou body, které se týkají ekologie. Jak vidíte plán současné vlády na pomoc vyprahlé české krajině?

V rámci plánu A.Babiše na podporu zavodňování krajiny mám poněkud obavy, aby se zde opět nejednalo o převody peněz z firmy na firmu. Tedy jen neprůhledné zakázky, které reálně naší krajíně nic dobrého nepřinesou. Spoustu firem, které vlastní svěřenecký fond A.Babiše se přímo a ve velkém podílí na kvalitě potravin v ČR, ale i na kvalitě zemědělské půdy.

Příčiny současné neutěšené situace české krajiny musíme ale hledat v daleké minulosti, kdy se tu léta narovnávaly řeky, rozorávaly se remízky, pole se spojovala do co největších ploch pro vyšší efektivitu výnosů. Léta tu byly povoleny kanalizace dešťových vod, to znamená, že zmizely trativody, voda, která se měla vsakovat z obrovských ploch továrních hal se odváděla kanalizací do řek a odtud pryč do moří.

Nevím jestli byl vůbec čas připravit nějakou hloubkovou analýzu a strategii, podle které bychom se měli v dalších letech řídit. Neboť nyní není čas na nějaké nabubřelé investice, které nakonec přinesou jen peníze do kapes majitelů velkých firem. Je třeba situaci opravdu řešit koncepčně a co nejdříve. Samozřejmě dalším hlediskem jsou globální klimatické změny, které evidentně ovlivňují i naši zemi a o kterých stále ještě příliš nevíme.

Máte nějaký vzkaz pro své voliče, respektivě pro všechny občany ČR?
Tyto volby jsou takové nejméně populární. Spousta občanů si myslí, že nejméně věcí se může změnit na úrovni EP a těch 21 českých europoslanců nemá moc šanci, ještě navíc když platí rozhodnutí většiny a hlas českého europoslance má menší váhu než hlas toho německého. Ale stále je jedna polovina přijímání legislativy právě na europoslancích, kteří mají navíc mnoho jiných nástrojů jak mohou reagovat na evropskou komisi. Navíc další část evropské rady se sestává z ministrů členských zemí a pokud tam máme naše ministry, tak tu jsou nepopiratelné možnosti jak uvnitř reálně ovlivňovat dění na poli EU. Tedy když někdo nadává na předpisy EU, měl by také jít volit, aby mohl alespoň něco málo změnit. Chtěl bych tedy všechny podpořit aby to zkusili, že by třeba za dva roky neměli co kritizovat a naopak aby měli šanci každý sám za sebe to u voleb ovlivnit.

 

Děkujeme a držíme pěsti v nadcházejících volbách. Přijďte i vy a zakroužkujte na kandidátce č. 36 pana Martina Bílka.