Radomil Bábek: Žaluji vládu České republiky!

Radomil Bábek01. 10. 2021

(text obžaloby je dlouhý, protože dlouhý je seznam nekalých, možná i trestných činů Vlády ČR)

Tento text je obžalobou Vlády ČR. Žaluji členy vlády, že nespravovali zemi ve prospěch jejich občanů, že mysleli jen na své osobní zájmy, že porušovali zákony a nařízení, jejichž dodržování tvrdě vyžadovali po nás, českých občanech. Žaluji Andreje Babiše, že bohatnul, když země chudla a malí podnikatelé a živnostníci krachovali. Žaluji vládní bezcharakterní politiky, že nezvládli období koronakrize, že nechali zavládnout chaos, a místo o ochranu životů občanů se starali o své politické body.

Žaluji vás, Andreji Babiši, Jane Hamáčku, Adame Vojtěchu, Aleno Schillerová, Karle Havlíčku, Jano Maláčová, a žádám vaše potrestání, protože:

Už na konci roku 2019 jste věděli, že existuje covid, a nijak jste nereagovali, a upozorňování opozice v Poslanecké sněmovně i odborníků jste bagatelizovali, protože se prý se jedná o chřipku a že prý máte dostatek ochranných pomůcek. Svou nečinností a hloupostí jste zavinili nedostatek ochranných prostředků. Protože nebyly roušky, vyzvali jste nás, abychom si je sami šili, aby se nakonec ukázalo, že úplně zbytečně. 

Zneužili jste ochoty, ukázněnosti a entusiasmu občanů ke svým cílům, k posílení vlastní moci.

Nechali jste v počátcích krize zdravotníky a sociální pracovníky pracovat bez ochranných pomůcek. Nezajistili jste žádnou ochranu starým a nemocným občanům. Nepostarali jste se ani o zařízení, v kterých byly pohromadě spousty starých a nemocných lidí. Ignorovali jste možnosti informovanosti a komunikace s občany, jen jste nařizovali a zakazovali. Zcela jste rezignovali na jakoukoli prevenci a osvětu, a nechali jste nemocné občany napospas jejich osudu.

Zavinili jste smrt tisíců lidí, kteří zemřít nemuseli, pokud byste se vy, vláda, nechovali egoisticky a alibisticky.

Tvrdě jste potlačili jakékoli jiné názory a zajistili jste, aby v médiích bylo jen to, co se vám hodilo. 

Zatímco sami jste původně covid bagatelizovali, tak posléze jste všechny, kdo nesouhlasili s vašimi opatřeními, označovali za dezinformátory. Kritiky vašeho chaotického přístupu k řízení krize jste vytěsnili z médií a izolovali jste je od veřejnosti. Tím jste společnost zbavili možnosti porovnání různých faktů a postojů a zbavili jste občany možnosti volby. 

Zglajchšaltování společnosti, to je výsledkem vašeho strachu před jinými názory. 

Ačkoli je Čína zjevným viníkem a původce pandemie covid, nikdy jste nenašli odvahu to jasně vyslovit a Čínu obvinit. Protože se vám to nehodilo, protože byste tím narušili svoje obchodní vazby na Čínu. Za naše peníze jste s Čínou udělali obrovské obchody. Nakupovali jste předražené ochranné prostředky a zdravotní materiál v obrovských objemech. Vítali jste na letišti čínské roušky, jako by přiletěla státní delegace. Když se ukázalo, že velká část čínského materiálu je nekvalitní, a dokonce i zdravotně závadná, zametli jste to pod koberec.

Na obchodech s Čínou jste vydělávali po celou dobu koronakrize. A proto jste nedali zakázky českým firmám, i když to byla možnost, aby peníze občanů zůstaly v ČR. 

Neustále a většinou protiprávně, ale hlavně zbytečně, jste vyhlašovali nouzový stav – aniž byste jej využili k ochraně zdraví a životů občanů. Nouzový stav vám sloužil k tomu, abyste mohli nekontrolovaně kšeftovat se zdravotnickým materiálem a s testováním.

radomil_babek_nova_1.jpg

Soudy zrušily desítky vašich nařízení, jako protiprávní. Vy jste ignorovali rozhodnutí soudů a znovu jste beze změn vyhlašovali ta opatření, která už byla soudy zrušena. Ignorovali jste nejen městské soudy, ale také Nejvyšší správní soud, a dokonce i rozhodnutí Ústavního soudu. Vyhlašovali jste ve sdělovacích prostředcích svá opatření už v tu chvíli s vědomím toho, že jsou protiprávní.

Porušovali jste vědomě zákony a drze jste to na televizních obrazovkách přiznávali.

Zakázali jste dětem chodit do školy a zbavili jste toho, co potřebují nejvíce, společnosti vrstevníků. Přinutili jste děti k testování a jeden z mnoha vašich ministrů zdravotnictví dokonce vážně navrhoval, aby bylo testování dětí prováděno rektálně! Zakázali jste sport, dětem kroužky, zakázali jste lidem se bavit

Zakázali jste zpívat a tančit, zakázali provozovat divadla, kina i hudební produkce. Vyhlásili jste stanné právo, když jste zakázali lidem večer vycházet z domu a zakázali přejíždět přes hranice okresů. 

Změnili jste postoj do té doby velmi korektní policie k občanům, protože jste tak dlouho v médiích tvrdě odsuzovali jakékoli porušení vašich nesmyslných příkazů, např. nosit roušku na veřejném prostranství, až začali i policisté tvrdě zakročovat. A pak třeba policejní čtyřkolky naháněly běžkaře v lyžařských stopách nebo policisté rozháněli sáňkující děti. To je vaše dílo! 

Ve fabrikách se vyrábělo a chodily tam pracovat statisíce zaměstnanců. Naopak statisícům malých podnikatelů a živnostníků jste pracovat zakázali. Státní zaměstnanci, a především úředníci, pracovali napůl, ale za celý plat.

Dokonce jste svým úředníkům vypláceli statisícové odměny, a to v době, kdy jste zemi zadlužili a malí podnikatelé a živnostníci sbírali poslední úspory, aby přežili. Pokusili jste postavit proti sobě např. poskytovatele služeb a jejich zákazníky, když jste třeba na kadeřnice zcela protiprávně uvalili povinnost lustrovat občany, evidovat je, a tuto evidenci odevzdávat úřadům!

kadernice.jpg

Rozdělili jste podnikatele na kasty – kasta výrobních firem a velkých podniků byla nedotknutelná, z malých podnikatelů a živnostníků jste udělali kastu obětních beránků.

Výčet vašich činů proti společnosti není konečný, ale je jistě dostatečný. 

Andreji Babiši, Aleno Schillerová, Adame Vojtěchu, Karle Havlíčku, Jane Hamáčku, Jano Maláčová, volám vás k odpovědnosti. Přiznejte svou vinu a odstupte ze všech veřejných funkcí. To bude polehčující okolností. Jinak budeme po volbách vyžadovat, abyste byli trestně stíháni.

Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů