Prohlášení předsedy PODB Radomila Bábka ke zveřejnění soukromých adres poslanců

Radomil Bábek17. 2. 2022

Právo na soukromí každého jednotlivce a právo na ochranu rodiny jsou základní pilíře společnosti. Veřejné publikování soukromých adres poslanců je čisté hulvátství. Tyto praktiky a postupy, ať jsou zdůvodňovány čímkoli, jsou nepřijatelné. Takové praktiky jednoznačně odmítáme a zásadně se od nich distancujeme. Pokud připustíme, že je možné veřejně šířit adresu bydliště kohokoli  - názorové oponenty nevyjímaje - děláme zásadní krok k tomu, aby se život nás všech přiblížil peklu.