Podnikatelské odbory získaly vlivného spojence

Podnikatelské odbory22. 7. 2022

Podnikatelské odbory bojují za zrušení podmínek a zákonů, které komplikují podnikání živnostníků a drobných podnikatelů. Mnohdy je dokonce diskriminují. V našem úsilí jsme na svou stranu získali vlivného spojence. Předsedu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny pana Josefa Bernarda. 

Co chceme a jak toho chceme dosáhnout? Rodí se první balíček podmínek a zákonů, které by bylo možné zrušit, či změnit. Na pracovní schůzce jsme tento týden dohodli, že společně s předsedou  Bernardem připravíme: 

  • legislativní návrh na zrušení kontrolního hlášení pro živnostníky a drobné podnikatele
  • odložení povinných datových schránek pro živnostníky a spolky
  • jasná pravidla ochrany osobních údajů podnikatelů a živnostníků
  • změnu pravidel účtování a strhávání exekučních plateb zaměstnanců zaměstnavatelem.

Kontrolní hlášení jen pro firmy s velkým obratem

Smyslem zavedení kontrolního hlášení bylo (zdůvodnění Ministerstva financí ZDE) zamezit karuselovým podvodům. Tyto podvody, aby měly smysl, se odehrávají v miliardových obratech a vždy mají charakter sofistikovaného organizovaného zločinu. Proč zatěžovat podnikatele s obratem v několika desítkách milionů korun byrokratickou zátěží, která ho stojí navíc nejen čas, ale i peníze za účetní práce? Proč pokutovat živnostníka, který se o pár dnů opozdí s podáním kontrolního hlášení, když jeho účetní odjela na dovolenou? 

Cílem PODB je úprava zákona o DPH tak, aby byla povinnost kontrolního hlášení zrušena pro všechny podnikatelské subjekty, jejichž roční obrat nepřesáhne 200 milionů korun. 

Dobrovolné používání datových schránek pro živnostníky a spolky

Smyslem několika zákonů o digitalizaci by mělo být zefektivnění činnosti státní správy a úleva pro živnostníky a drobné podnikatele. Opak je však pravdou a digitalizace přináší nové povinnosti a hrozby právě pro živnostníky. Přijatá legislativa si dokonce chaoticky odporuje. Na jedné straně bylo uzákoněno právo občana užívat digitální nástroje státu a na straně druhé občanu/živnostníkovi nařizuje povinnost tyto nástroje používat. Rychlou jehlou spíchnutá povinnost používat datové schránky navíc budí otázku v čí prospěch? Ve prospěch živnostníků dozajista ne, protože za 15 let existence datových schránek si je 800 000 z nich nepořídilo. Zřejmě proto, že nevidí důvod je mít, natož aby v nich spatřovali sebemenší výhodu. 

Cílem PODB je zrušení, či alespoň odklad účinnosti, paragrafu o povinných datových schránkách nejméně o dva roky. Lze toho dosáhnout jednoduchou novelou zákona, ke které existuje i precedens – takto byla např. odložena účinnost zákona o EET na podzim roku 2020. 

Konec anonymního vyhledávání v podnikatelských rejstřících

Podnikatelé a živnostníci jsou jediným segmentem společnosti, jejichž osobní údaje, stát nechrání. Naopak je dává anonymně a veřejně komukoliv k dispozici. Je pochopitelné, že stát shromažďuje údaje o podnikatelích. Je pochopitelné a v mnohém přínosné, že jsou k dispozici veřejně. Komu však pomáhá, když bude znát datum narození podnikatele? Komu je k užitku, že si lze snadno vyhledat jeho trvalé bydliště? Proč by měl někdo vědět jaké má živnostník pohledávky a jaký má majetek? 

Cílem PODB je náprava tohoto diskriminačního stavu novelizací zákona o veřejných rejstřících. Novela by měla zachovat veřejnou dostupnost údajů, s tím, že by měl být redukován jejich počet a zároveň by jejich vyhledávání nebylo možné anonymně.  

Podnikatel nesmí vykonávat práci za exekutora

Paradoxní věc platí v naší zemi. Zaměstnanec firmy se (ať vlastní vinou, či nikoli) dostane do potíží a na jeho majetek je uvalena exekuce. Exekutor si na základě vymožené částky účtuje svoji nemalou odměnu. Práci za exekutora dělá zdarma zaměstnavatel/podnikatel, kterému přibude řada povinností. Navíc mu, ačkoli s exekucí nemá vůbec nic společného, hrozí sankce pokud povinnosti nesplní. 

Cílem PODB je změna tohoto zjevného nesmyslu. Jednoduchou legislativní úpravou docílit toho, aby z odměny, kterou si nárokuje exekutor byl odečten paušální poplatek za práci, kterou za něj odvádí zaměstnavatel. 

Podnikatelské odbory oceňuji, že se společně s námi pustil do pročištění nepřehledné byrokratické džungle předseda Rozpočtového výboru sněmovny Josef Bernard. Je nadějí pro svobodu podnikání, když takto vlivný politik stojí na straně drobného podnikání. Na druhou stranu je zřejmé, že boj s molochem jménem státní správa nebude ani krátký, ani jednoduchý. PODB ale věří, že jsme na  dobré cestě. 

Radomil Bábek 

předseda Podnikatelských odborů