Podnikatelské odbory vyzývají ČOI, aby přijala odpovědnost za napadení podnikatele v Jižních Čechách jejím úředníkem.

                                                                                                                                                         Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 _______________________________

V Praze dne 23. 4. 2019

                                                                                                                                        Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků,                                                                                                                                                                                                                              

Věc: Veřejná výzva ke sdělení informací o přijatých opatření proti nezákonnému postupu úředníka České obchodní inspekce, stížnost proti nevhodnému postupu úřední osoby ve smyslu ustanovení § 175 a násl. správního řádu

Vážení,
tímto se na Vás obracíme jako právní entita a spolek, z jehož samotného názvu vyplývá, že hájí práva a zájmy podnikatelů České republiky, a to zejména proti nezákonným a nekalým postupům a praktikám státu, jeho orgánů a úřadů.

Naprosto šokováni jsme přijali informaci o zcela bezprecedentním chování úředníka České obchodní inspekce při kontrole provozovny podnikatele v Jižních Čechách. Aniž bychom logicky hovořili o detailech a údajích o konkrétním podnikateli či jeho podnikání, pro upřesnění přikládáme jeden z mnoha mediálních výstupů k této kauze - https://www.idnes.cz/ceskebudejovice/zpravy/son-chung-jindrichuv-hradec-napadl-inspektor-kontrola-ceska-obchodniinspekce.A190410_082849_budejovice-zpravy_khr.

Nejen nás, ale i samotné podnikatele a občany této země zajímají detailní informace o uvedeném incidentu. Dále přirozeně důsledky zjevného a zaznamenaného protiprávního jednání konkrétního úředníka, zejména jak byl potrestán a jakým způsobem je zamezeno, aby se takový člověk již nikdy ani nemohl pokusit o, byť jen trošku, obdobné chování. K tomu je nutno doplnit, že sama Policie ČR prošetřuje toho času věc způsobem, zda nebyl ze strany úředníka spáchán dokonce trestný čin. Vyzýváme Vás ke zcela transparentnímu zveřejnění informací o potrestání konkrétního úředníka.

Protože není absolutně přípustné, aby se v právním státě, ke kterým se Česká republika stále řadí, takové případy opakovaly či dokonce staly běžnou praxí, vyzýváme Vás ke zcela podrobnému stanovisku k celé věci. O přijetí a zveřejnění maximálních opatření proti opakování těchto excesů. O jasné vymezení a zveřejnění povinností úředníků při kontrolní činnosti vůči podnikatelům a též pravidel jejich chování a jednání při takové činnosti. Dále Vás vyzýváme ke zveřejnění všech vnitřních předpisů České obchodní inspekce k této problematice, zejména Etického kodexu úředníka České obchodní inspekce či jinak nazvaného předpisu upravujícího dané otázky.

V návaznosti na výše uvedené tímto též podáváme stížnost proti chování konkrétní úřední osoby a proti postupu tohoto úředníka při popisované kontrole, to vše dle ustanovení § 175 a násl. správního řádu.


Tento úředník při svém excesu zcela ignoroval základní zásady činnosti správních orgánů vymezené jako ve správním řádu, tak samozřejmě i na ústavní úrovni – v Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Byla porušena zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 2 správního řádu. Státní moc (tedy i konkrétní jednání a úkony úředníka) lze uplatňovat pouze v mezích, případech a způsoby, které stanoví zákon. Žádný zákon České republiky nestanovuje, že úředník má kontrolovaného slovně i fyzicky napadat a projevovat se vůči němu rasisticky a xenofobně.


Zásada zákonnosti vymezená v ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu dává za povinnost správnímu orgánu postupovat vždy pouze v souladu se zákonem. Opět samozřejmě popisované excesivní chování úředníka nevymezuje žádný zákon České republiky ani žádná mezinárodní smlouva. Úředníci (správní orgán) musí šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolovaných subjektů. Úředníci se musí ze zákona chovat vždy zdvořile. Nabízí se řečnická otázka, zda rány pěstí do obličeje kontrolovaného podnikatele jsou právě takovým zdvořilým chováním?


Na závěr v souladu s ustanovením § 175 odst. 5 správního řádu připomínáme povinnost správního orgánu, aby nás vyrozuměl ke všemu výše uvedenému též o vyřízení stížnosti a o přijatých opatřeních ve věci.

S pozdravem, za PODB Radomil Bábek, předseda výboru