Podnikatelské odbory vyzvaly ministra vnitra, aby stát začal chránit soukromé informace o podnikatelích a živnostnících

Podnikatelské odbory18. 3. 2022

 

Podnikatelské odbory vyzvaly ministra vnitra Víta Rakušana k oficiálnímu jednání na téma ochrany osobních údajů podnikatelů a živnostníků v České republice. Přestože respektujeme naléhavost řešení bezpečnostní krize spojenou s válkou na Ukrajině a neospravedlnitelnou vojenskou agresi Ruska na území suverénního státu, domníváme se, že není možné právě v této době přehlížet dlouhodobě neřešené narušování soukromí statisíců živnostníků a podnikatelů v naší zemí. 

„Podnikatelské odbory odsoudily nedávné zveřejní soukromých adres poslanců. Jedním dechem jsme však připomněli, že to, co se stalo poslancům, se permanentně děje podnikatelům a živnostníků. Ti jsou jediným segmentem společnosti, jejichž osobní, a to ty nejcitlivější údaje, stát nejenže nechrání, ale naopak veřejně a anonymně dává k dispozici komukoliv. Každý se může dozvědět, jak je podnikatel starý, kde bydlí, kolik vlastní firem a jakých, jak jsou ty firmy úspěšné, kolik vydělávají, jaké má podnikatel závazky a pohledávky, jaký má majetek, kolik má zaměstnanců atd. atd. V současné době se po vyhledání všech údajů velmi snadno zobrazí i konkrétní bydliště podnikatele i s fotografiemi domu, v kterém žije, a dokonce s jmenným seznamem sousedů“ uvedl Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů, který se na ministra vnitra obrátil oficiálním dopisem již v druhé polovině února s výzvou k otevření diskuse o změně zákona o veřejných rejstřících. Ministerstvo vnitra však na tuto výzvu i přes opakované urgence doposud nereagovalo.

 

„Není pochyb o tom, že to je stav neobhajitelný a neudržitelný. Společnost nepotřebuje anonymně dostupné údaje o vybrané, a tím diskriminované skupině občanů. My samozřejmě nezpochybňujeme, že stát má vést evidenci podnikatelů a jejich firem, a dokonce ani neodmítáme omezenou veřejnou dostupnost některých našich údajů.

radomil_babek_nova_1.jpg

Chceme však zabránit tomu, aby stát údaje o podnikatelích a podnikání shromažďoval zbytečně, v nadbytečném množství a rozsahu, a aby je dával k dispozici zcela bez omezení veřejně a anonymně,“ vysvětlil důvody apelu na vládu Radomil Bábek.

Předseda Podnikatelských odborů proto doufá, že i přes jiné starosti si ministr vnitra udělá čas na jednání právě o změně zákona o veřejných rejstřících. „Domnívám se, že by mělo jít primárně o vládní iniciativu. Nebude-li to možné, obrátíme se s tímto apelem přímo na poslance a senátory,“ dodal Bábek.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. je organizace, která hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků před neoprávněnými zásahy státu do podnikání. Podnikatelské odbory vznikly v únoru 2017; v současnosti už mají víc než 15 800 členů a každým dnem rostou. Podnikatelské odbory jsou jediným zástupcem a zastáncem podnikatelů a živnostníků, jako profesního stavu.