Podnikatelské odbory se staly stálým hostem podvýboru pro podnikání Poslanecké sněmovny ČR

 

Hospodářský výbor zřídil podvýbor pro podnikatelské prostředí. Na tomto podvýboru se budou probírat dopady zákonů na podnikatele a živnostníky. Konkrétně se bude jednat o GDPR, EET, elektronizaci státní správy atd.

Jednání podvýboru jsou neveřejná, ale jeho členové se dohodli, že přizvou k jednáním tzv. stálé hosty podnikatelské sféry. Stálými hosty jsou Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podnikatelů a Podnikatelské odbory.

Na jednání podvýboru pro podnikatelské prostředí nás bude zastupovat předseda Podnikatelských odborů pan Radomil Bábek.