Podnikatelské odbory poslaly otevřený dopis ministryni Schillerové

 

Dne 30. 9. 2020 poslaly Podnikatelské odbory vládě Žádost o přijetí opatření, která povedou kochraně drobného podnikání a 8. 10. 2020 jsme od ministryně Schillerové obdrželi odpověď, na kterou reagujeme otevřeným dopisem.

Podnikatelské odbory posílají ministryni Aleně Schillerové otevřený dopis: Zaveďte účinná opatření na ochranu a podporu drobných podnikatelů