Podnikatelské odbory podaly žádost na GFŘ a GŘC

 

Podnikatelské odbory se ptají: Kolik stály kontroly EET? Kolik času museli úředníci věnovat 160000 kontrolám?
Podnikatelské odbory podaly na Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel žádosti o poskytnutí informací

Praha, 7. ledna 2019 - Dne 19. 12. podaly Podnikatelské odbory prostřednictvím datové schránky žádost na Generální finanční ředitelství a žádost na Generální ředitelství cel (Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Za formálním zpracováním děkujeme advokátní kanceláři AZ Legal, která s Podnikatelskými odbory spolupracuje.

Žádáme o tyto informace:
Kolik osob se podílí na kontrole EET?
Vykonávají kontrolu EET výhradně osoby v zaměstnaneckém poměru?
Kolik času věnovali kontrolující úředníci kontrolám EET?
Kolik kontrol EET bylo provedeno u podniků malých, středních či velkých?
Jaká škoda vnikla státu spácháním přestupků, které byly kontrolami EET pokutovány?

 

žádost na Generální finanční ředitelství

žádost na Generální ředitelství cel