Podnikatelské odbory napsaly dopis vícepremiérovi

Podnikatelské odbory29. 4. 2022

Vážený vicepremiére, pane Bartoši, 

obracím se na Vás jménem Podnikatelských odborů, které jsou s více jak 15 tisíci členy druhou největší profesní organizací, hájící práva a zájmy českých podnikatelů a živnostníků. Podnikatelé a živnostníci se zájmem i s obavami sledují velmi ambiciózní plány České republiky v oblasti digitalizace. Už zase se rozbíhá reklamní kampaň na datové schránky, už zase, stejně jako v případě EET, je vše prezentováno v růžových barvách. Záporná stránka celého projektu je opomíjena a společnost není informována vyváženě. 

Vítáme, že vláda podniká kroky, které mají vést ke zjednodušení státní správy, a tedy i vztahů a komunikace mezi státem na straně jedné, a podnikatelem a živnostníkem na straně druhé. Zároveň jsme však znepokojeni nejen historickou zkušeností s digitalizačními experimenty Vašich předchůdců, ale také informacemi, ze kterých nabýváme dojmu, že Vámi plánovaná digitalizace má především ulehčit práci státnímu aparátu a být další vynucovanou povinností podnikatelského sektoru.

Digitalizace státní správy, kterou máte, pane vicepremiére, v roli místopředsedy vlády pro digitalizaci v gesci, se přímo dotýká podnikatelů a živnostníků. Může jejich životy ovlivnit pozitivně, což se zatím nestalo, ale může je zasáhnout i velmi negativně, a to je nyní mnohem pravděpodobnější. Proto považujeme za nutné, abyste byl o tom informován Vy osobně. Vaše ministerstvo chystá razantní zásahy do podnikání především živnostníků, kterých je více než jeden milion. To už je snad segment společnost, který si zaslouží pozornost. 

Podle informací z médií jsou aktivity ve prospěch digitalizace již velmi rozběhnuté, proto zkusme spolupracovat včas. Někdo z Vašich úředníků v tisku řekl, že připravujete „digitální smršť“. My si myslíme, že taková smršť bude výhodná jen pro dodavatele digitálních řešení a pro úředníky. Občané o nic takového nestojí. Pojďme to prosím dát do pořádku.

Velmi doufám, že si na malé podnikatele a živnostníky pane ministře uděláte čas. Žádám Vás tedy o osobní schůzku a jednání, na kterém Vás chci seznámit s postojem Podnikatelských odborů, potřebami, zájmy a právy podnikatelů a živnostníků. Jsem přesvědčeni, že naše argumenty a postoje pro Vás budou přínosem pro správné pojetí Vámi připravované digitální revoluce. Jistě shledáte, že naše postoje jsou rozumné a argumenty pádné.

Budu se těšit na Vaši zpětnou vazbu. 

S pozdravem 

Radomil Bábek 

předseda Podnikatelských odborů 

Podnikatelské odbory mají k 25. 4. 2022 více než 15 000 členů, a jsou tak druhou největší organizací podnikatelů a živnostníků. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.