Podnikatelské odbory - co chceme prosadit v roce 2023

Podnikatelské odbory03. 1. 2023

Vážení členové a příznivci Podnikatelských odborů, vážení živnostníci a podnikatelé,

vždy věříme, že nový rok bude lepší než ten předchozí. Každý živnostník a podnikatel plánuje, co vybuduje, co změní, či přidá ke svému podnikání, dává si cíle, jak podnikat lépe a s větším ziskem. Nikdy nevíme, které plány a cíle se podaří realizovat, ale vždy na tom tvrdě pracujeme. Existuje přece spousta faktorů, které nemůžeme ovlivnit, ale my jsme se s tím naučili žít. V novém roce 2023 nás těch neznámých a negativních jevů čeká více, než kdy jindy. Jaká bude cena energií? Co udělá inflace? Jaké budou úrokové sazby? Bude dostatek surovin? A především: Jaké další jobovky nám připraví česká vláda a vedení EU? Jak velmi nám dále zhorší podmínky pro podnikání?

Zatímco česká vláda české podnikání věru příliš nepodporuje, Podnikatelské odbory stále hájí práva a zájmy živnostníků a podnikatelů. V roce 2023 se soustředíme na tyto 3 oblasti:

1) Budeme pokračovat v jednání o rušení zbytečných byrokratických povinností. Stovky podmínek, které musíme plnit a dodržovat, nemají žádný ekonomický význam. Jen komplikují podnikání a zvyšují moc úředníků nad námi. V minulých letech jsme se zasadili o zrušení EET, podařilo se i díky našim podnětům zrušit povinné zdravotní prohlídky pro nerizikové profese a v covidové době jsme výrazně pomohli podnikatelům a živnostníkům postiženým vládními zákazy získat prostředky na přežití.

V tomto roce chceme dosáhnout změny podmínek v kontrolním hlášení a zrušení investičních pobídek pro nadnárodní koncerny. Budeme prosazovat změnu systému a provádění kontrol a chceme zrušit povinnost zaměstnavatele archivovat dokumenty s různými lhůtami a podle různých zákonů - některé i desítky let! Dále budeme jednat o ochraně osobních údajů podnikatelů a živnostníků a pokusíme se prosadit, aby za každou povinnost, kterou stát uzákoní, dvě jiné povinnosti zrušil.

2) Chceme v tomto roce najít cestu, jak zrušit povinnost živnostníka komunikovat se státem výhradně v elektronické podobě. Chceme zvrátit zákon o povinných datových schránkách pro OSVČ a spolky, protože je dle nás v přímém rozporu se základním lidským právem nemít počítač a nevyznat se v informačních technologiích. Živnostníci jsou především občané a mají tedy stejná práva, jako ti, co nepodnikají. Datové schránky ano, ale dobrovolně.

3) Postavíme se proti jakémukoli zvyšováni daňové zátěže živnostníků a drobných podnikatelů, o kterém politici a vysocí úředníci už vysílají signály. Budeme dále navrhovat snížení DPH, některých daní a poplatků, aby stát nechával více peněz těm, kteří je pro něj vydělávají – živnostníkům, malým a středním podnikatelům a jejich zaměstnancům. Vyzveme vládu, aby splnila své volební sliby, aby výrazně zmenšila agendu státu a státní správu. Chceme štíhlý a efektivní stát, který podnikatele a živnostníky zbytečně nezatěžuje.

Jsme Podnikatelské odbory – organizace, která podporuje podnikání. Proto se téměř výhradně věnujeme tématům a programům ve prospěch podnikatelů a živnostníků. Přesto jsou některé aktivity státu tak společensky závažné, že se jim budeme věnovat ačkoli s podnikáním zdánlivě přímo nesouvisí. Takovými tématy jsou především: plány EU na snížení životní úrovně občanů prostřednictvím projektu Green Deal; energetická politika české vlády, vedená zatím výrazně v neprospěch českých občanů; a záměr vlády cenzurovat nepohodlné názory a výběrově podporovat jen poslušná média.

Ať se vám a vašemu podnikání, navzdory všem překážkám, v roce 2023 daří. Dostatek sil, trochu nezbytného štěstí a především pevné zdraví vám všem přejí Podnikatelské odbory!

Radomil Bábek

předseda Podnikatelských odborů