Podnikatelé, braňte se!

   

Pan Mgr. Petr Bauer z AZ Legal napsal blog o tom, proč začali spolupracovat s Podnikatelskými odbory a jak se dle jeho slov mají podnikatelé bránit proti kontrolám EET.

Když nám pan Bábek představil podstatu a koncept Podnikatelských odborů a začali jsme diskutovat možnosti našeho zapojení, psát blog byl jeden z prvních nápadů. Není to však rozhodně věc jednoduchá, žijeme v době, kdy blogy má obrovské množství lidí. Věnují se tam spoustě rozličných témat, zaujímají široké spektrum idejí. Kvantitou ve valné většině případů trpí kvalita. Takže jsem si hned začal klást otázku, můžu se já ve svém poměrně stále nízkém věku a v rané fázi profesního života podílet tímto způsobem na tak specifickém a novém projektu na naší společenské scéně jako jsou Podnikatelské odbory?

Odpověděl jsem si ano. Vždycky jsem se snažil mít široký všeobecný přehled, poslouchat lidi, bavit se o jejich podnikání se zedníky, kteří nám stavěli dům, s majiteli restaurací, kam rád zajdu na oběd. Svoboda jednotlivce, svoboda podnikání, každému podle jeho zásluh, to jsou hodnoty, které mi jsou blízké, obecně pravicový pohled na svět, jak myšlenky liberální, tak konzervativní.

Advokáta, kterým bych jednou chtěl být, si představuji jako životního praktika, jenž je pro klienta (včetně podnikatele) důvěrník, servisman, ví o jeho životě (podnikání) vše. Přednáším, školím a největší zpětnou vazbu, kterou vnímám od lidí, je nedůvěra, neschopnost a trochu si rýpnu i neochota se brát o svá práva. Stručně řečeno pasivita, rezignace. Právní řád je složitý, ale právě v tom se zároveň často skrývá prostor se svých práv domoci. Logicky a přirozeně se sami neaktivují, to musí sám člověk.

Považoval jsem za nutné na počátku se zde trošku představit a zároveň si nahrát na dnešní téma s poměrně sugestivním nadpisem. Budu se zde snažit vždy věnovat konkrétní a dílčí záležitosti, ale první téma musí být obecné.

Podnikatelské odbory chtějí být hybnou silou proti státní správě, jejím kontrolám a regulaci, samy tím naznačují, že i mezi podnikateli v tomto vládne pasivita. Nebudu hodnotit, zda to je již čistě z kapacitních důvodů a nezbývá síla, ale to nemůže být výmluva. Přitom platí, že jedině aktivita, braní se o svá práva a asertivní přístup mají v tomto boji šanci. Ze své zkušenosti můžu říci, že pořád v naší společnosti platí, že 1 z 10 je aktivní a koná, také k tomu můžu dodat, že jedině ten jeden má šanci uspět a dobrat se práva.

Nedávno jsem pracoval na odvolání proti rozhodnutí o přestupku na úseku EET, jehož účastníkem byl člen Podnikatelských odborů. Zcela mě šokovalo, že podal v první fázi odpor proti příkazu, kterým byl potrestán finanční pokutou, tento odpor však nijak neodůvodnil a nepodložil. Čekat poté na to, že český úředník své rozhodnutí změní, je s prominutím naivní.

Shoduji se plně s panem Bábkem, že klasický dnešní úředník má strach ze dvou věcí – z práce navíc a z odpovědnosti. Nechce své konání a rozhodování dostatečně odůvodňovat, nechce vás poučovat o vašich právech, zároveň se ale děsí toho, že budete při kontrolách aktivní a asertivní, že mu na stole přistane kvalitní a sofistikovaný opravný prostředek apod.

Přitom obecné prostředky v popisovaných situacích jsou zcela jasné a jednoduché – aktivita, asertivita, legitimace úředníka, důkladné přečtení protokolu, jeho připomínkování, přizvání třetí osoby, právního zástupce, zaznamenání kontrolního úkonu. Jednotlivým uvedeným bodům se zde předpokládám budu dále detailněji věnovat. V této chvíli platí základní – podnikatelé, braňte se! Bez toho nemá další valného smyslu.