Podnikatelé a živnostníci nežijí ve vzduchoprázdnu

Podnikatelské odbory25. 2. 2022

Prohlášení předsedy Podnikatelských odborů Radomila Bábka k válce na Ukrajině

 

Podnikatelé a živnostníci nežijí ve vzduchoprázdnu. Dotýká se nás nejen dění u nás, ale samozřejmě i vážné události ve světě. I my tedy s obavami sledujeme vývoj na Ukrajině, a jsem přesvědčen, že převážná většina podnikatelů a živnostníků odsuzuje ruskou agresi.

Jsme si vědomi toho, že je to situace vážná a komplikovaná a víme, že se i naše vláda, nebo mnozí její členové, musí intenzivně věnovat tomu, jaké postoje zaujme Česká republika, jak i my odpovíme agresivnímu Putinovi, jak se pokusíme ochránit svobodný svět a způsob našeho života. 

V této situaci by se nabízelo omezit jiná témata, nejednat o věcech spojených s podnikáním, protože přece válka je mnohem silnější téma. Podnikatelské odbory takto postupovat nebudou, a tady je vysvětlení proč.

Zaprvé, život se nezastavil, ekonomika musí fungovat a lidé chtějí a musí žít. Proto i my musíme dál hájit práva a zájmy občanů – podnikatelů a živnostníků.

Zadruhé, vláda dál řeší ekonomiku země, EU nezastavila Green Deal, dále se zhoršuje, a to i bez vlivu válkychtivého Ruska, naše energetická situace, dále se prohlubuje inflace (u nás více než jinde v EU). Tedy i my, Podnikatelské odbory, musíme dále pracovat tak, aby se podmínky podnikatelského prostředí už nezhoršovaly, ale naopak, aby se zlepšovaly.

Zatřetí, je třeba vzít v úvahu, že vlastně neustále jsou ve veřejném prostoru, v politice i společnosti přítomna závažná témata, problémy, které vždy odsouvaly ty „malé“ věci denní potřeby do pozadí.

radomil_babek_nova_1.jpg

 Měli jsme finanční a ekonomickou krizi, a pak její recidivu měli jsme českou politickou krizi a politický převrat, potom nástup tvrdé Babišovy ruky proti malým podnikatelům a živnostníkům, potom přišla ofenziva státní správy proti podnikání, její EET, kontrolní hlášení, novela daňového řádu, zaklekávání, šikanující, účelové kontroly. Nikdy nebyl ten správný čas bavit se s představiteli státu o tom, jak vrátit podnikání svobodu. 

A teď je tady válka na Ukrajině, a my bychom zase měli být zdrženliví, a zase bychom měli chápat, že jsou přece důležitější věci, které je třeba řešit. A na omezení moci státu nad podnikáním dojde kdy? Kdy se budeme bavit o zrovnoprávnění vztahu státní správy a podnikatelů? Kdy zrušíme ty stovky nesmyslných podmínek, které úředníkům slouží jen k tomu, aby měli co kontrolovat a za co udělovat pokuty? Kdy začneme chránit osobní údaje podnikatelů a živnostníků, které se staly veřejným majetkem?

Podnikatelské odbory berou vážně válku, kterou rozpoutal Putin. Podnikatelské odbory podpoří každé opatření, které vrátí Rusy zpět na jejich území a které zastaví jejich agresivitu. Podnikatelské odbory však zároveň budou dál žádat, aby docházelo k zlepšování podnikatelského prostředí a postavení malých podnikatelů a živnostníků ve společnosti. Podnikatelské odbory vyzývají vládu, jednotlivé ministry, aby s námi jednali a nebrali si válku na Ukrajině za záminku odkladů jednání s námi. Podnikatelé a živnostníci jsou hybnou silou ekonomiky, tak to berte na vědomí.