Podali jsme žádost o změnu EET na Ministerstvu financí

 

Požádali jsme Ministerstvo financí, aby iniciovalo zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo aby iniciovalo přijetí takových změn zákona, které odstraní jeho nadměrně restriktivní charakter a neúměrnou zátěž pro drobné podnikatele. Celou žádost naleznete zde.