PO kritizují GFŘ za uvádění zavádějících a nepravdivých informací ke kontrolám EET a vyzývají ho k nápravě stavu

 

V uplynulých týdnech a měsících jsme vedli s GFŘ rozsáhlou diskusi a osobní jednání o kontrolách elektronické evidence tržeb(dále jen „EET"). GFŘ nám v závěrečném písemném vyjádření poděkovalo za rozsáhlou osvětu a informování českých podnikatelů a živnostníků v oblasti jejich stále se rozšiřujících povinností a požadavků, které na ně klade stát.Toto vyjádření chápeme jako ryzí formalismus, protože ten, kdo má veřejnost informovat, a to v plné míře a pravdivě je Finanční správa.

Požádali jsme tedy o nápravu stau a vyzvali GFŘ, aby zveřejnilo veškeré informace a data ke kontrolám EETa kontrolám samotných úředníků, kteří konají kontroly EET.

Celá výzva ke stažení níže.

Veřejná kritika za uvádění zavádějících, neúplných a nepravdivých informací ke kontrolám EET při našem osobním jednání, výzva knápravě stavu.