Otevřený dopis vládě

Podnikatelské odbory04. 4. 2023

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

v posledních týdnech probíhá celospolečenská debata, která se týká konsolidace veřejných financí. Je paradoxní, že vláda na jedné straně deklaruje snahu hledat úspory, ale na druhou stranu sama rezignuje na základní principy hospodaření s prostředky všech daňových poplatníků i na své původní plány, jak deficit snížit.

Kdyby se vláda chovala rozumně, dalo by se ušetřit na tom, co stojí stát a jeho provoz. Tuto větu opakovali lídři koalice Spolu mnohokrát v průběhu předvolební kampaně. Tato koalice se dokonce ve svém programu zavázala snížit počet státních úředníků o 13 procent. Je zvláštní, že se po volbách tento závazek neobjevil v původním vládním programovém prohlášení. Je zarážející, že není ani v tom revidovaném, které kabinet představil.

Naše pracovní právo nezná kategorii státní úředník. Ministr financí Zbyněk Stanjura však letos několikrát upřesnil, že se jedná o zaměstnance ústřední státní správy, kterých je 82 000. Jen za poslední dva roky jejich počet stoupl o 5 procent! Zároveň pan Stanjura  zopakoval výše uvedený slib. Prostým výpočtem při průměrném měsíčním platu (40 324 korun) dojdeme k výsledku, že by roční úspora při dodržení slibované redukce o 13 procent činila více než 5 miliard korun. To není zanedbatelná částka, jak se nám mnozí snaží namluvit. Je to přibližně stejné množství peněz, které by do veřejných rozpočtů přineslo zvýšení daně z nemovitosti, které vaše vláda avizuje. 

Výše zmíněný ministr financí Stanjura zároveň deklaroval, že chystá konsolidační balíček změn ve výši přibližně 70 miliard korun. Mají se týkat, jak příjmové strany rozpočtu – zvýšení některých daní, tak výdajové – škrty v daňových výjimkách. V té souvislosti je třeba připomenout, že obdobnou částku by stát získal tím, když by redukoval o 13 procent počet zaměstnanců, které z veřejných rozpočtů vyplácí. Je jich téměř milion. Pochopitelně to nejsou jen úředníci. Jsou to třeba policisté. Potřebujeme jich přibližně o třetinu víc, než má sousední Rakousko? Jsou to třeba zaměstnanci Finanční správy, těch je 14 tisíc. V Rakousku jich mají polovinu. Jsou to stovky různých zbytečných úřadů, institucí a příspěvkových organizací. Příkladem může být Ministerstvo zemědělství s  20 "výzkumáky". Jen  jejich provoz stojí ročně víc než miliardu korun.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, 

každý úřad, každá státní instituce během poslední dekády nabobtnala a ujídá z našeho společného erárního koláče. Každý úředník, či zaměstnanec státu si vymyslí deset důvodů, proč je nepostradatelný. Najděte odvahu a začnete na státu šetřit. Stát v rozpočtu ušetří bezmála 100 miliard korun. A 130 000 propuštěných zaměstnanců snadno absorbuje trh práce. Volných míst je téměř 300 000. 

Radomil Bábek

předseda Podnikatelských odborů