Otevřený dopis Senátu ČR

Podnikatelské odbory09. 2. 2022

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

Podnikatelské odbory kritizovaly tzv. pandemický zákon již vloni při jeho vzniku a jsme jednoznačně i proti letošní novelizaci. Legislativa, která výrazně omezuje a oklešťuje podnikatelské a občanské svobody, je podle nás nežádoucí. Je to jen trik, jak pod zástěrkou boje proti epidemii, neúměrně posílit byrokratickou moc státu a několika jeho zaměstnanců. 

Je zřejmé, že stát má již dnes dostatečné nástroje potřebné k řešení krizových situací, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Máme Ústavní zákon o bezpečnosti ČR, Zákon o krizovém řízení, Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy či Zákon o integrovaném záchranném systému.

pandemický zákon.jpg

Součástí naší legislativy je i Pandemický plán. Skutečností je, že jsou nesmyslně předkládány nesystémové zákony na jedno použití, aniž by byla řádně využita, případně novelizována, legislativa stávající. Stát nepotřebuje Lex covid.

Novela tzv. pandemického zákona, kvůli které vás oslovujeme, je nepřijatelná jako celek pro mnoho nastavených podmínek. Zejména proto, že:

  • Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice by měly možnost celoplošně naprosto omezit prakticky veškeré podnikání, vzdělávání a volnočasové aktivity,
  • postiženým podnikatelským subjektům by byla ztížena či významně omezena možnost soudního přezkumu vydaného nařízení a rozhodnutí,
  • podnikatelé by na základě vyhlášených omezení neměli nijak zaručenou náhradu skutečných škod, které by jim v důsledku rozhodnutí vznikly,
  • opatření, které omezuje podnikání by bylo možné zavádět v budoucnu kdykoliv, i při pouhém podezření,
  • několik jedinců by mohlo na nejasném základě vydat nařízení, které zakazuje lidem být ve vzájemném kontaktu.

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

žádáme a prosíme vás, odmítněte novelu tzv. pandemického zákona, odmítněte ji jako celek. Věříme, že po tomto jednoznačném signálu se i v dolní komoře najde dostatek hlasů potřebných k jejímu zamítnutí. Nepotřebujeme přece zákon, který dovolí úředníkům zakazovat podnikání. 

Nepotřebujeme zákon, který stát zbavuje odpovědnosti nahradit škodu, která díky rozhodnutí státního aparátu vznikne. Nepotřebujeme zákon, který dává nekontrolovanou moc několika politikům, několika státním institucím, několika úředníkům. Děkujeme vám.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

 

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. je organizace, která hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků před neoprávněnými zásahy státu do podnikání. Podnikatelské odbory vznikly v únoru 2017; v současnosti už mají víc než 15 700 členů a každým dnem rostou. Podnikatelské odbory jsou jediným zástupcem a zastáncem podnikatelů a živnostníků.

jako profesního stavu.