Otevřený dopis poslancům

Podnikatelské odbory02. 12. 2022

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

na plénu budete ve třetím čtení projednávat vládní návrh, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ten mimo jiné zavádí pro všechny OSVČ novou povinnost - komunikovat se státní správou od 1.1. 2023 výhradně prostřednictvím datové schránky. Podnikatelské odbory nejsou proti datovým schránkám, někomu mohou být užitečné a prospěšné. Protestujeme proti tomu, aby bylo jejich používání zavedeno pro všechny OSVČ povinně a bezvýhradně.

Opakovaně upozorňujeme na to, že takto koncipovaná norma narušuje princip rovnosti a vnáší do našeho práva nepřijatelnou podmínku: chce-li někdo podnikat, musí mít připojení k internetu a musí používat zařízení na jeho obsluhu. Naše připomínky k zákonu najdete ZDE.

Žádáme vás jménem živnostníků, které zastupujeme, abyste v případě datových schránek pro OSVČ navrhli zachování stejných pravidel, jaká platí pro všechny fyzické osoby nepodnikající. Těm vláda nabízí u datové schránky možnost výběru a ponechává na jejich vůli zda je chtějí používat. Prosíme vás proto,  abyste vrátili výše uvedený zákon zpět do druhého čtení, kde by mohl být projednán  pozměňovací návrh, který vám předkládáme v příloze - ZDE.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

 

Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. mají víc než 15 900 členů a jsou druhým největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.