Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě

Podnikatelské odbory21. 2. 2022

Z českých médií: „Zveřejnění adres poslanců je za hranou zákona.“ „Nabádají lidi, aby šli protestovat před domovy poslanců.“ „Je to útok na naše rodiny, volají poslanci.“ „Policie ochrání rodiny poslanců.“ 

Politováníhodnou událost, kterou rámují výše uvedené titulky z médií, je třeba důrazně a jasně odmítnout. Veřejné publikování soukromých adres je přinejmenším znakem ryzího hulvátství, ať je odůvodňováno čímkoli. Podnikatelské odbory se k tomu vyjádřily v tomto duchu, zcela nezpochybnitelně – nepřijatelné, takovou společnost nechceme!

Snaha poslanců bránit sebe a své rodiny, třeba i změnou zákonů, je pochopitelná. Stranou zájmu by však neměla zůstat skutečnost, že ohroženou skupinou nejsou jen poslanci parlamentu. Podobné situaci je dnes a denně vystavena obrovská skupina osob, které se bránit nemohou. Kdo to jsou? Podnikatelé a živnostníci.

Osobní údaje podnikatelů a živnostníků jsou bez jejich souhlasu veřejně a anonymně dostupné. To, co oprávněně vadí poslancům, my zažíváme denně po celou dobu našeho podnikání. Jistě, někdo by mohl namítnout, že nikdo nevyzývá, aby nám lidé demonstrovali pod okny. Ovšem mnohem horší je, že vůbec netušíme, kdo se o nás zajímá, kdo se nám hrabe v našich osobních datech či finančních údajích, a proč. 

Podnikatelé a živnostníci jsou jedinou skupinou občanů, jejichž osobní data nejsou nijak chráněna. Naopak, naše privátní informace a data jsou dána veřejnosti zcela k dispozici!

Adresa bydliště, datum narození či dokonce rodné číslo – račte si posloužit. Chcete vědět, jaké firmy má podnikatel, jak se jim finančně daří a jaký mají majetek? Nic jednoduššího. Snadno zjistíte, s kým podniká, kdo je ve statutárních orgánech jeho firmy. Chcete vědět, jak vypadá dům, v kterém bydlí podnikatel? 

adresa.jpg

To vám při zadání adresy prozradí Google. A dozvíte se i kdo žije v sousedství. Chcete vědět, jestli má podnikatel dluhy? Jak snadné! 

Prostě podnikatelé a živnostníci jsou nazí, každý se o nich dozví vše, a osobní údaje či informace o finanční situaci jsou z nařízení státu(!) veřejně anonymně dostupné. O možnosti zneužití takových údajů není žádná pochybnost.

Co s tím? Je nutné tuto neudržitelnou praxi rychle a z podstaty změnit.

Podnikatelské odbory, jako zástupce podnikatelů a živnostníků, chápou, že stát musí vést nějakou evidenci podnikatelů a živnostníků a jejich firem. Stát však musí shromažďovat jen ty nezbytné údaje, a to v té nejmenší nutné míře. To je první podmínkou toho, že dojde k nápravě.

Také chápeme, že některé údaje můžou být veřejnosti k dispozici k nahlédnutí. To však musí být jen vybrané, a to nikoli ty nejcitlivější údaje (jistě ne soukromá adresa, datum narození, některé finanční údaje). Jiné údaje pak nesmí být veřejně dostupné vůbec. To je druhou podmínkou nápravy.

V neposlední řadě je nutné odstranit anonymitu lustrování našich osobních či firemních údajů. Každý, kdo se bude chtít o našem podnikání něco dozvědět, se musí nezpochybnitelně identifikovat, a podnikatel se musí obratem dozvědět, že byl lustrován, a kým byl lustrován. A to je třetí nezbytnou podmínkou nápravy stavu, kdy jsou podnikatelé a živnostníci diskriminováni, a jsou porušována jejich občanská práva.

Paradoxem je, že nahlížení úředníků do podnikatelské evidence je evidováno a podnikatel je o něm následně informován. Tedy stát se chová korektně, ale zároveň umožňuje, aby si tyto informace anonymně vyhledal jakýkoli člověk, který se už korektně chovat nemusí.

Jistě se ozvou mnozí, kteří budou říkat, co vše nejde, jak je to obtížné. Není to obtížné, je to technicky snadné. A možná budou mnozí i tvrdit, že když chceme podnikat, musíme to snášet. Nemusíme to snášet. Naše osobní data, naše finanční situace, majetek a osoby, s kterými podnikáme, nejsou veřejným majetkem. Naše osobní údaje patří jen nám!

Závěrem jen drobná poznámka. Podnikatelské odbory na tento neblahý stav (ne)ochrany osobních údajů neupozorňují poprvé. Opakovaně jsme se dozvídali, že není třeba se ničeho obávat, že malujeme čerta na zeď, že toto „drobné příkoří“ musí podnikatel strpět. Možná nyní, po osobní zkušenosti poslanců, kterou jsme zákonodárcům nepřáli, budou obavám podnikatelů a živnostníků lépe rozumět. Třeba teď vyslyší naši výzvu a zajistí, že osobní i jiné citlivé údaje podnikatelů a živnostníků nebudou veřejně anonymně dostupné. Třeba by jim k tomu mohlo pomoci staré české rčení nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.