Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo zájem navázat spolupráci s Podnikatelskými odbory

Podnikatelské odbory19. 2. 2022

Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic se v těchto dnech setkal s předsedou Podnikatelských odborů Radomilem Bábkem, aby společně projednali možnosti vzájemné spolupráce, výměny informací i navázání lepšího dialogu mezi rezortem zdravotnictví a podnikatelským prostředím. 

„Podnikatelské odbory, jakožto druhá největší profesní organizace zastupující české podnikatele a živnostníky v naší zemi, stojí o navázání korektních vztahů s klíčovými představiteli veřejné správy. Přestože jsme byli vůči předchozímu kabinetu velmi kritičtí, neboť vláda Andreje Babiše byla nepřátelská vůči podnikatelům a živnostníkům, věříme, že nová vláda se vydá zcela opačným směrem. 

Proto chceme přispět k tomu, abychom zlepšili vzájemnou informovanost a vytvořili tvůrčí dialog, který může veřejná správa využít k získání zpětné vazby z podnikatelského prostředí na připravované kroky vlády a parlamentu a k vzájemné výměně argumentů a postojů, vysvětlil Radomil Bábek důvody, kterého ho vedli k iniciování tohoto setkání. 

radomil_babek_nova_1.jpg

„Jelikož ministerstvo zdravotnictví především v posledních letech hrálo velmi důležitou roli v regulaci podnikatelského prostředí v souvislosti s bojem proti pandemii Covid-19, považují Podnikatelské odbory za velmi nutné navázat konstruktivní spolupráci právě s tímto rezortem,“ dodal Bábek, který zástupcům ministerstvo zdravotnictví mimo jiné sdělil, že Podnikatelské odbory jsou připraveny se zapojit do tvorby právních norem, která mají dopad na české podnikatele a živnostníky, a poskytovat rezortu relevantní zpětnou vazbu z podnikatelského prostředí, a o jejich znění vést konstruktivní a argumenty podepřenou diskusi. 

„Jsem rád, že jsem ze strany pana náměstka slyšel ujištění, že ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit spolupráci se zástupci podnikatelského prostředí a že Podnikatelské odbory budou přizvány do pracovní skupiny, která by měla být na tomto rezortu zřízena. Budou doufat, že nezůstane jen u slov a že hlas českých podnikatelů a živnostníků bude tentokrát prostřednictvím Podnikatelských odborů jasně znít již v přípravné fázi všech ministerských opatření, která budou mít bezprostřední dopad na podnikání v naší zemi,“ řekl Radomil Bábek.