Máte slovo, živnostníci? Ne, vy nikoho nezajímáte!

Máte slovo, živnostníci? Ne, vy nikoho nezajímáte!

Co si živnostníci skutečně myslí, to vládu nezajímá. Podle rčení „držet hubu, držet krok" jsou dobří jen k tomu, aby platili daně a neotravovali. Trochu to přestává platit, když se přiblíží nějaké volby. Pak i ti, kdo je celá léta šikanují, třeba Andrej Babiš, začnou dělat, jako by jim na nich záleželo. Krátce po volbách se vše vrátí do starých kolejí.

Proč se živnostníci neozvou? Proč neřeknou naplno, co si myslí, jak se jim žije a co jim vadí? Protože jim k tomu nikdo nedá prostor.

Úřady, politici a předsedové několika „podnikatelských" spolků vytvořili pevnou hráz, která brání veřejnost před pravdou o živnostenském životě, o podmínkách a potřebách malých podnikatelů. Těch živnostníků, malých a středních podnikatelů je skoro 1 milion 300 tisíc a přesto je odsunuli na okraj společnosti.

Andrej Babiš a Alena Schillerová by se třeba ohradili. Zvou přece podnikatelské spolky, scházejí se s jejich představiteli a projednávají s nimi svoje návrhy a jejich, rozuměj podnikatelů, potřeby. Potíž je v tom, že si vybrali jen několik organizací, které jim jdou na ruku, které podporují jejich politiku a které, a to je obzvlášť nechutné, klidně jdou s nimi proti zájmům podnikatelů a živnostníků.

Kdo s úředníky a politiky tak rád spolupracuje? Samozřejmě to nejsou ty podnikatelské spolky, jsou to jen konkrétní jedinci, kteří se za ně schovávají. Všichni je známe a většina živnostníků jim nemůže přijít na jméno: Karel Havlíček (AMSP), Marta Nováková (SOCR), Vladimír Dlouhý (HK), Václav Stárek (AHR) či Zdeněk Juračka (AČTO). O ně se opírá státní správa, oni servilně podporují vše, co si na živnostníky stát vymyslí.

Chcete EET? Výborný nápad. Chcete kontrolní hlášení? Proč ne? GDPR, přihlašování k DPH, v zákonech nesplnitelné lhůty a likvidační pokuty za jejich nedodržení, statisíce šikanózních kontrol, odpovědnost za exekuce zaměstnanců, stovky drobných ústrků a povinností, archivace každého papíru, zaklekávání finanční správy atd. atd. Zákazy, příkazy, nové podmínky? Sem s tím, oni to ti živnostníci unesou.

A tak se funkcionáři schovávají za podnikatelské spolky a vedou si vlastní politiku spolupráce se státem, v posledních letech pak spolupráci s Andrejem Babišem. Klidně popřou i výsledky průzkumů ve vlastních organizacích, jen aby se zavděčili panu Babišovi a především, aby podpořili byznys velkých organizací. I když se zaštiťují živnostníky, což je v nyní velmi populární, stačí se podívat na seznamy jejich členů, pokud je vůbec zveřejňují, a je jasné, kde je hlavní váha jejich zájmů.

Úředníci a politici vytvořili s pomocí Havlíčka, Novákové, Dlouhého a spol. kastu nedotknutelných. Izolovali od rozhodování o podnikání všechny, kdo se jim nehodí, všechny, kdo jsou kritičtí k státní politice moci. Dobře to dokumentuje úryvek z textu, kterým ministryně Schillerová odmítla žádost Podnikatelských odborů, aby byly přizvány k veřejně oznámeným jednáním s podnikatelskými spolky: „Na jednání byli pozváni zástupci nejvýznamnějších profesních a podnikatelských sdružení, které se od počátku příprav EET na podobě zákona podílejí a v jejichž těsné součinnosti byl zákon zaváděn." (zdroj: Odpověď ministryně Schillerové ze dne 18. 1. 2018) Je zřejmé, že už si politici, úředníci ani jejich spojenci v podnikatelských spolcích vůbec neuvědomují, že „podílet se na zavádění EET" znamená pracovat proti zájmům malých podnikatelů a živnostníků.

Časy se mění a Babišovi podporovatelé se už nemusí přetvařovat. Už nemusí dělat, jako by je zajímaly osudy živnostníků, obchodníku, řemeslníků, kadeřnic či hospodských na venkově. Dosahují svých odměn. Paní Marta Nováková se stala ministryní obchodu a průmyslu, ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu jí dělá náměstkyni. Pan Karel Havlíček cestuje s Andrejem Babišem po světě, pan premiér jej chválí, kudy chodí a oba se už klidně vedle sebe postaví v televizním pořadu proti živnostníkům. Už to tak vypadá, že Karel Havlíček bude také ministrem. Jistě zaslouženě.

Na závěr bude užitečné připomenout si známý, byť negativní společenský jev: Když někdo podporuje moc, která utiskuje jeho vlastní lidi, říká se tomu kolaborace.

Radomil Bábek
předseda Podnikatelských odborů