Manuál, jak postupovat při kontrole

Podnikatelské odbory25. 10. 2021

Celý text s odůvodněním, včetně odkazů na zákonné předpisy ke stažení  ZDE 

Postup při kontrole PRACOVNÍKY KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

(platí pro pracovníky i zákazníky provozovny)

  • Jednejte v klidu, neklaďte odpor a držte se tohoto manuálu. V případě problému požádejte o pomoc náš personál (platí pro zákazníky).
  • Požádejte kontrolující osoby o prokázání totožnosti, prokažte na výzvu svou totožnost a trvejte na tom, aby Vás kontrolující osoba řádně poučila o Vašich právech.
  • Následně sdělte, že využíváte svého práva odmítnout výpověď (§ 55 správního řádu) a nepředkládat jakékoliv listiny, včetně elektronických certifikátů apod. (§ 53 správního řádu), neboť se obáváte, že byste tím mohli způsobit stíhání sobě nebo osobě blízké.
  • Nic dalšího kontrole nesdělujte.
  • Pokud se chcete dále bránit, nevyslovujte souhlas s uložením blokové pokuty na místě ani ji neplaťte.

Další Informace k právní úpravě, judikatuře a k dalšímu postupu najdete např. zde, nebo na facebooku @prolibertate 2021.