Malí podnikatelé a živnostníci – (zatím) bez vlivu a politického zastoupení

Markéta Blažková06. 9. 2021

V naší zemi podniká milion živnostníků a několik set tisíc malých a středních podnikatelů. Kdo jsou tihle lidé, které vláda tak pomlouvá a ponižuje? Jaký přínos pro společnost má tato profesní skupina občanů? Je to jednoduché – kromě jiných ekonomických a společenských přínosů jsou podnikatelé a živnostníci společně se svými zaměstnanci jediní, kdo živí tento stát. 

Oceňuje to společnost? Ne, závist vládne světem. A jak se podnikatelům a živnostníkům odměňuje ten jimi živený stát? Vrší na ně další a další svazující podmínky, přitvrzuje zákony a předpisy, aby mohli potom úředníci vykonávat statisíce zbytečných kontrol. A při kontrolách úředníci účelově hledají záminky, jak by podnikateli vypálili co největší pokutu za bagatelní nebo dokonce smyšlené provinění.

To ovšem není vše, co má stát pro podnikatele a živnostníky. Veřejnost si neuvědomuje, že podnikatelé a živnostníci, jako novodobí nevolníci. Zdá se vám to přehnané? Tak posuďte sami: Podnikatelé a živnostníci vykonávají pro stát řadu prací – zadarmo, na vlastní náklady, a ještě pod hrozbou pokut a kriminalizace. Výběr daní, evidence a výběr odvodů z mezd, veškerá personální agenda za zaměstnance, veškerá nemocenská a sociální agenda, a dokonce i exekuce, sběr nejrůznějších statistických údajů, to vše zařizují pro stát podnikatelé a živnostníci. Zadarmo a pod hrozbou sankcí.

Takový stav je neudržitelný. Podnikání je práce, živnost je práce, a podnikatelé a živnostníci se musí věnovat své práci, nikoli sloužit státu. Je nutné to změnit. Máme sice Podnikatelské odbory, které hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu, ale to zjevně nestačí. Politici si vždy po čtyři roky dělají v Parlamentu, co je napadne, posílají miliardy velkým firmám a nadnárodním korporacím, aby se pak před volbami začali vtírat do přízně malých podnikatelů a živnostníků. Ukazuje se jako nutné mít v Poslanecké sněmovně zastoupení. Musíme tam mít své lidi!

Vymyslel, vybudoval jsem a řídím Podnikatelské odbory. Abych mohl pokračovat v práci pro české podnikání, rozhodl jsem se vstoupit do politiky. Spousta lidí to chápe, většina členů Podnikatelských odborů i ostatních podnikatelů a živnostníku si uvědomuje, že bez zastoupení v Parlamentu se bude naše situace jen zhoršovat.

Volební kampaň je v plném proudu a já se pokouším dostat za nás, podnikatele a živnostníky do Poslanecké sněmovny. Není to můj osobní zájem, ale cítím to jako povinnost vůči českému podnikání, vnímám to jako nutnost, pokud chci hájit práva a zájmy malých podnikatelů a živnostníků. 

Hlavní cíle, se kterými jdu do Poslanecké sněmovny jsou:

  • snížit byrokratickou zátěž podnikatelům a živnostníkům, a současně výrazně zmenšit agendu státu
  • snížit daně a poplatky, a zároveň s tím zmenšit státní aparát
  • zrušit řadu zákonů a stovky podmínek, které zbytečně omezují a svazují svobodu podnikání
  • zajistit, aby zaměstnancům zůstávalo více z jejich příjmů, aby jim stát na daních a poplatcích nebral až 70% z ceny jejich práce, jak je tomu nyní

Kromě podnikatelských témat chci hájit i obecné zájmy občanů ČR:

  • nadřazenost českých zákonů nad bruselskými, podle hesla "naše země, naše pravidla“
  • zvýšení bezpečnosti našich občanů změnou imigračních pravidel
  • zachování české koruny, tedy odmítnutí eura
  • zastavení covidové totality a diskriminace občanů na základě jejich rozhodování o svém vlastním zdraví
  • návrat slušné politiky – dodržování zákonů a pravidel politiky, nejen „obyčejnými“ občany

Vím, že se mnou souhlasí velká část občanů. Vím, že moje cíle a záměry mnoho občanů podporuje. Ale také jsem si vědom, že je pro mne a naši spojenou pravici Trikolora Svobodní Soukromníci velmi obtížné dostat se k občanům, protože nemáme přístup do masmédií. A tak to zkouším takto. Třeba sis, milý čtenáři, článek se zájmem přečetl a dáš jej přečíst ještě někomu dalšímu. Třeba budete můj text sdílet a šířit, aby se nás ve volbách sešlo co nejvíce.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

kandidát č.1 (za Soukromníky) na kandidátce Trikolora Svobodní Soukromníci pro Středočeský kraj

stínový ministr průmyslu a obchodu