Kontroly Antiviru, jako příklad nadřazenosti státu nad občanem

Kontroly Antiviru, jako příklad nadřazenosti státu nad občanem

Podnikatelské odbory jednaly v Poslanecké sněmovně o kontrolách příjemců podpory z programu Antivirus. Jak se ukazuje, z kontrolovaných celá jedna třetina byla pokutována a někteří museli podporu i vracet. Ne však proto, že by to byli podvodníci, ale většinou jen proto, že něco dodali o den později či vyplnili špatnou kolonku.

Podnikatelské odbory kritizují chování státu při kontrolách příjemců podpory z programu Antivirus. Kontroly jsou pro malé zaměstnavatele náročné na přípravu, jsou velkým tlakem na ně, a především za každou i jen administrativní chybu hrozí malým firmám pokuty nebo dokonce vrácení podpory.

Ocenili jsme, že kontrol nebylo zatím provedeno mnoho; počet zahájených kontrol je menší než jeden tisíc kontrolovaných, což je méně než 2 % příjemců. Máme však zásadní výhrady k tomu, co vše úředníci vyžadují doložit, jak kontroly probíhají, resp. jak tvrdě a zcela nekompromisně jsou trestána i sebemenší pochybení příjemce.

Podnikatelské odbory tvrdí, že stát musí rozlišovat, zda se jedná o zlý úmysl, zásadní pochybení, či zda jde jen o drobnou chybu. Pokud nebyl stát podveden, pokud nezískal příjemce žádnou výhodu nebo peníze, které by mu nenáležely, pak by měl mít možnost svou chybu napravit a stát by neměl trestat taková banální porušení podmínek. Podnikatelské odbory žádají stát, aby tento liberační přístup standardizoval.

Považujeme za důležité v souvislosti s výše popsaným připomenout, že rigidní a intolerantní přístup k malým zaměstnavatelům při kontrolách Antiviru není ojedinělý, naopak, má hlubší kořeny. Tím podstatný a defektním ve vztahu stát – podnikatel je způsob myšlení a jednání úřadů s podnikateli a živnostníky.

Jak ukazuje i situace kolem kontrol Antiviru, podnikatelé mají jen povinnosti, musí plnit vždy vše na 100 % a nesmí chybovat. Každá chyba, i zcela banální a bez jakýchkoli následků pro společnost, je okamžitě trestána pokutou, často i likvidační, ale především neadekvátní míře provinění. Pro tento rigidní postoj k nám mají úředníci svoje zaklínadlo – nesplnili jste zákonné lhůty, porušili jste podmínky. Bez jakékoli tolerance či posouzení míry nebezpečnosti vždy následuje trest.

Takový nekompromisní postoj a tvrdé vyžadování plnění všech předepsaných podmínek a trestání jejich porušení však neplatí pro úřady. Ty také mají zákonné lhůty, které neplní, úředníci také dělají chyby, ale ani úřady ani úředníci nejsou za porušování podmínek či chyby trestáni. To je zjevná nerovnost v právech a povinnostech občana a státu.

Podnikatelské odbory vyzývají úřady, aby tento stav nerovnosti změnily a aby nastavovaly podmínky, které budou vůči podnikatelům vstřícné, s určitou mírou tolerance k lidským chybám.

Radomil Bábek
předseda výboru