Dopis poslancům kvůli pandemickému zákonu

Podnikatelské odbory25. 1. 2022

Podnikatelské odbory zaslaly dopis všem poslancům a poslankyním. Jeho celé znění si můžete přečíst níže. 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

žádáme a prosíme vás, abyste odmítli novelu Pandemického zákona, abyste chránili demokracii. Žádáme vás, abyste dali přednost svobodě občanů před mocí státu.

Podnikatelské odbory vždy považovaly tzv. pandemický zákon za nesystémový zásah do našeho právního řádu. Navzdory výhradám řady expertů byl tento zákon v únoru 2021 schválen. S mnoha chybami a vadami, ve zrychleném řízení a s časově omezenou účinností. K současné verzi Pandemického zákona jsme měli a máme výrazné výhrady, ale novela, s kterou před vás nyní předstoupí vláda přesahuje i ty nejčernější představy. Je to nesystémový krok, který míří proti svobodnému podnikání i proti občanské společnosti. Novela tzv. pandemického zákona nejen že nenapravuje závažné nedostatky původní verze, ona je naopak

Je nepřijatelné, aby několik politiků, vybraní úředníci tří ministerstev a zaměstnanci krajských hygien měli pravomoc, která jim nepřísluší. Je nepřijatelné, aby měl jakýkoli jedinec ve svých rukách nástroje, jimiž by mohl trvale omezovat podnikání a regulovat život občanů. 

lockdown-g24fe96b93_1280.jpg

Již jen věta, že někdo může bez jakékoli kontroly omezit činnost, při které je člověk v přímém kontaktu s někým dalším, je v civilizovaném demokratickém světě nemyslitelná. 

Podnikatelské odbory vyzývají a prosí každou poslankyni i každého poslance, bez ohledu na politickou příslušnost, aby jako celek novelu tzv. pandemického zákona odmítli. Žádáme a prosíme vás, abyste se postavili k věci zásadově, abyste chránili demokracii. Žádáme vás, abyste dali přednost svobodě občanů před mocí státu. Podnikatelé, kterých by se dotkla opatření vyhlášená na základě tzv. pandemického zákona, se nemohou prakticky nijak bránit a nemají zajištěnou fakticky žádnou ochranu. Omezení podnikání by navíc bylo možné nejen při pandemii, ale i při pouhém podezření, či pocitu, že by k ní někdy v budoucnu mohlo dojít. Takto nastavené legislativní podmínky jsou občansky neakceptovatelné a pro podnikání, zejména pak pro to malé, mohou být likvidační. 

Pandemický zákon je kamenem vytrženým ze stavby svobody, a to hrozí jejím rozvalem. 

 

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů