Dopis podnikatelům a živnostníkům postiženým tornádem

Podnikatelské odbory16. 7. 2021

Milí podnikatelé a živnostníci v Hodoníně, Hruškách, Lužici, Mikulčicích a v Moravské Nové Vsi,

je zřejmé, že jste byli tornádem postiženi dvakrát. Kromě toho, že jste přišli o dům a osobní majetek, jste navíc přišli o svou práci, o zdroj příjmů. 

My, vaši kolegové v Podnikatelských odborech to víme, a snažíme se přimět vládu, aby si to také uvědomila, a aby pomohla znovu nastartovat vaše podnikání. Podle nás je k tomu třeba dát vám rychle prostředky na likvidaci škod, nahradit vám alespoň základní příjmy, aby rodiny měly z čeho žít, je nutné podpořit obnovu zdevastovaných provozoven a je nezbytné stimulovat poptávku po vašich produktech či službách. Na tom pracujeme, o to se snažíme.

poznámka Podnikatelských odborů: Úryvek z tiskové zprávy

Dne 14. 7. 2021 se sešel předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek s náměstkem MPO Marianem Piechem. Radomil Bábek kriticky analyzoval opatření. Z těch nástrojů, které má v rukách MPO jsou to: 1) 50 000 Kč jednorázově na úklidové práce; 2) dotace až 1 000 000 na obnovu či nákup nového majetku, nahrazující ten zničený; 3) propojování nabídky s poptávkou; 4) bezúročný úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky do výše 45M Kč.)

Z jednání na MPO vyplynulo následující: 

1) Zda je vyplácen jednorázový příspěvek na úklidové práce 50 000 Kč není známo (to samo o sobě je zarážející). 

Dejte nám vědět, zda jste takovou podporu obdrželi – pokud ne, budeme o ní rychle s MPO jednat.

2) Podle náměstka Piecha je již dotace až 1 000 000 (na obnovu či nákup nového majetku, nahrazující ten zničený) vyplácena, a to tak, že nepojištěným podnikatelům je vyplácena po podání žádosti a ocenění škod, což dělá, (podle pana Piecha) na místě tým z CzechInvestu. Pro pojištěné je připravena stejná částka, tedy nebudou kráceni, protože se pojistili, jen má být vyplácena po vyčíslení škod pojišťovnou, a to jako dorovnání spoluúčasti opět do výše 1mil Kč. 

Napište nám, prosím, zda už u vás byli lidé z CzechInvestu nebo likvidátoři pojišťovny, protože náměstek Piech tvrdí, že žádost je vyřízena již pro šedesát podnikatelů, a peníze mají být vypláceny od 15. 7. Ověřme si to!

3) Propojování nabídky a poptávky má být podle náměstka Piecha realizováno pomocí on-line „Tržiště“, což je nástroj na webu CzechInvestu. Podle Podnikatelských odborů je to neúčinné a nebude to stimulovat poptávku po vašich produktech či službách. Není to nástroj pro drobné podnikání vhodný.

Podnikatelské odbory navrhují jiné nástroje stimulace poptávky. Podle nás je třeba motivovat přímo zákazníky, je třeba přimět především místní lidi a obyvatele okolních obcí, aby u vás chtěli nakupovat. Podnikatelské odbory navrhují zvolit formu odběrových poukázek dotovaných státem (např. 50:50). O tomto budeme jednat s generálním ředitelem CzechInvestu a s vedení CzechTurismu. 

Pošlete nám vaše nápady a náměty, jak stimulovat poptávku, jistě se jimi budeme zabývat.

4) Od 1. 8. má být, podle informace od náměstka MPO Piecha, spuštěn dotační titul Nemovitost. To má být investiční program (1 až 35 mil Kč), ve kterém bude možné dostat až 100% dotace na obnovu původních nemovitostí pro podnikání, ale zároveň by mělo být možné rozšířit kapacity těchto nemovitostí až na dvojnásobek. Toto rozšíření by pak bylo dotováno asi 30 % příspěvkem.

Pokud budou státní úředníci dostatečně rychlí, pružní a vstřícní, pak by nemělo docházet k prolongaci schvalování žádostí. Za největší překážku však Podnikatelské odbory, shodně s MPO, vidí stavební řízení. K čemu budou připravené peníze, pokud stavební povolení potrvá roky, jak je v ČR obvyklé.

5) Bezúročný úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky do výše 45M Kč, který MPO slibuje, je podle Podnikatelských odborů chiméra, protože ČMRZB jistě nebude nijak vstřícná a bude chtít úvěry zastavit nemovitostí. Otázka zní: Mají podnikatelé ručit tou zničenou nemovitostí, na jejíž obnovu potřebují úvěr?

To je zatím výsledek z jednání s MPO. Předseda Podnikatelských odborů Bábek teď bude jednat s vedením CzechInvestu a CzechTurismu a především s ministryní Schillerovou, protože je nutné dosáhnout prominutí daní a odvodů za rok 2021. Odklady, které navrhlo MF, považujeme za výsměch těžké situaci, ve které jste se ocitli.

P.S. Samozřejmě jsme nezapomněli na vinaře a ostatní zemědělce, jen je to další kolo jednání.

Držte nám palce a přejte nám hodně trpělivosti, protože při jednání se státními úředníky je jí skutečně třeba.

Váš předseda výboru Podnikatelských odborů

Radomil Bábek