Čtyři poznámky k přepracovanému návrhu státního rozpočtu

Podnikatelské odbory15. 2. 2022

Přepracovaný návrh rozpočtu je po osmi letech první pokus o realistický pohled na hospodaření státu. Je to první signál odpovědnějšího přístupu. Podnikatelské odbory si uvědomují, že manévrovací prostor neumožňuje rychlé vyskočení z dluhového toboganu, který sestrojila předchozí vládní garnitura. Současně připomínáme, že služby, které stát poskytuje, se v posledních letech nijak výrazně neměnily, ani nezlepšily. Rozdíl je jen v tom, že na ně stát letos potřebuje o 340 miliard víc, než v roce 2019.

To by stačilo například jako jednorázový státní bonus na zmírnění dopadů inflace a energetické krize ve výši 20 000 korun pro každého obyvatele a státu by ještě zbylo dost peněz na to, aby za jediný rok postavil 60 km úplně nových dálnic. Chceme věřit, že vláda brzy najde odvahu k daleko razantnějšímu zeštíhlení státního Otesánka. 

 

dálnice.jpg

Poznámka první – oceňujeme, že vláda plní své sliby

Podnikatelské odbory oceňují zejména závazek vlády, že 

  • nebude dále zvyšovat daňovou zátěž. Očekáváme, že bude dodrženo i avizované snížení sazby sociálního pojištění i rozšíření limitu pro paušální daň a DPH na dva miliony korun,
  • zastropuje platy státním úředníkům, kteří se tak budou (poprvé v době covidové krize!) alespoň částečně podílet na celkové konsolidaci.

Poznámka druhá – podporujeme zrušení restrikcí a omezujících podmínek

Podnikatelské odbory souhlasí s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou v tom, že nejrychlejší cestou z krize je odstranění bariér v podnikání. Proto vyzýváme vládu, aby

  • s okamžitou platností zrušila veškerá restriktivní a omezující opatření vydaná v souvislosti s bojem proti epidemii,
  • neprodleně zahájila legislativní kroky, které povedou ke zrušení desítek zbytečných zákonů, vyhlášek a předpisů, které omezují podnikání.

Poznámka třetí – usilujeme o úpravu podpor ve prospěch drobného podnikání 

V souvislosti s přepracovaným rozpočtem berou Podnikatelské odbory na vědomí, že stát nemůže podnikatelské subjekty udržovat na transfuzích. Zároveň upozorňujeme na to, že

  • vinou pochybných a zbytečných opatření předchozí vlády přišli zejména drobní podnikatelé a živnostníci o desítky, spíše o stovky miliard korun,
  • díky špatně nastaveným kompenzačním programům (které byly konzultovány vždy jen se zástupci velkých firem a zaměstnaneckých odborů) nepropadli sítem jedinci, ale tisíce těch nejmenších podnikatelů,
  • poslední návrh kompenzací pro poškozené (zejména drobné) podnikatele v celkové výši 5 miliard korun je pouhá náplast ve srovnání s tím, jaké prostředky ze státního rozpočtu míří ve prospěch velkých firem a nadnárodních korporací ve formě investičních pobídek, úlev na daních a obřích dotací.

Poznámka čtvrtá – požadujeme ukončení propagandistických lží a polopravd

Podnikatelské odbory žádají všechny představitele vlády, aby změnili falešný postoj k drobnému podnikání a přestali používat rétoriku, která mate veřejnost. Především platí, že

  • podnikatelé a živnostníci jsou profesní stav, na kterém stojí ekonomika státu. V závislosti na jejich podnikání od nich a jejich zaměstnanců získává stát veškeré finance,
  • kompenzace je jen částečná náhrada ztrát a nikoli zisk poškozených živnostníků a podnikatelů,
  • kompenzace není pomoc podnikatelům, ale oprávněný nárok. Pokud stát někomu zapálí dům, je požadavek nahradit škodu zcela legitimní.

Radomil Bábek 

předseda výboru 

 

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. je organizace, která hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků před neoprávněnými zásahy státu do podnikání. Podnikatelské odbory vznikly v únoru 2017; v současnosti už mají víc než 15 800 členů a každým dnem rostou. Podnikatelské odbory jsou jediným zástupcem a zastáncem podnikatelů a živnostníků, jako profesního stavu.