Chce vláda skutečně snížit cenu energií?

Alibismus a populismus nestačí. 

Ceny energií překonávají každý týden historická maxima, která zaznamenali spotřebitelé v týdnu předešlém. Pro běžnou domácnost to znamená zdražení veškerých výdajů a nejistou zimu, přestože vláda přichází s pomocí v podobě úsporného tarifu. Pro živnostníky a podnikatele to znamená katastrofu, protože vláda žádnou pomoc nepředstavila.

Podnikatelské odbory na tuto krizi upozorňovaly již v březnu tohoto roku. Ministr Síkela na jednání Hospodářského výboru tehdy poprvé veřejnosti představil balíček s názvem „Podpora transformace energetiky“. Již tehdy jsme kritizovali zejména to, že vláda alibisticky řeší symptomy a nikoli příčiny energetické krize. Balíček překvapivě neobsahoval žádný návod, jak cenu energií snížit. Nikdo ani nenaznačil cestu, která by ke snížení cen vedla. A právě toto potřebují nejen podnikatelé, ale i nepodnikající občané nejvíce. 

Podnikatelské odbory upozorňují, že již na jaře předseda Radomil Bábek předložil několik koncepčních návrhů, které by ke snížení cen energií vedly. Primárně žádáme již od března vládu, aby se zasadila o zrušení emisních povolenek a zásadně omezila možnost přeprodeje energie vyrobené v ČR přes zahraniční prostředníky. Zároveň navrhujeme, aby český kabinet využil našeho předsednictví v EU, odmítl kvazi zelenou politiku a zároveň s tím se zasadil o uvolnění podmínek pro uhelné zdroje tepla a elektřiny.

Souběžně s výše uvedenými návrhy by vládní představitelé měli okamžitě zastavit veškeré finanční dotace elektromobility. Tento ryze politický nástroj neslouží k posílení výkonnosti české ekonomiky. Jen vytváří další závislost příjemců dotací na státu a závislost členských států Evropské unie na poskytovateli. Dotace tak nejen křivý, již tak značně regulovaný trh, ale mají zejména i obrovský korupční potenciál. Nevymýšlejí a nerealizují je totiž odborníci, ale státní úřednici, kteří mají k odbornosti velmi daleko. 

Je třeba zastavit „zelené šílenství“, které je – kromě ruské agrese - jednou z hlavních příčin raketově rostoucích cen energií. Podnikatelské odbory proto opětovně vyzývají vládu, aby se odpoutala od německého vlivu a přestala se podřizovat jejich energetické politice. 

Tento postup začíná doporučovat i řada našich předních energetických expertů a ekonomů. Že je koncept energetické burzy v Lipsku chybně nastavený zaznívá čím dál hlasitěji – pro mnohé jistě překvapivě – i od našich západních sousedů. Žádáme proto vládu, aby připravila plán, jak ji opustit, případně legislativně upravit pravidla tak, aby na ní bylo možné prodávat jen přebytky energie, která byla vyrobena v ČR a nebyla na našem území využita. 

Vládo konej! Alibismus a populistické dárky na zvládnutí energetické krize nestačí. Cestu, která vede ke snížení cen jsme ti ukázali. Je teď na ministrech a jejich aparátu, aby vše převedli do podoby zákonů, které pomohou každému občanovi, bez ohledu na to zda podniká či nikoli.