Arogance úředníků: Česko jako malá Čína

Arogance úředníků: Česko jako malá Čína

Slouží stát občanům nebo už slouží občané státu? To lze rozpoznat podle více indikátorů, z nichž jeden vyčnívá – chování úřadů a úředníků.

Ještě před pěti šesti lety by nám připadalo přehnané, dávat do souvislosti s úředníky slova arogance či agresivita. Dnes už je to normou. Tak se změnila naše státní správa.

Je spravedlivé poznamenat, že se to netýká všech úředníků. Stále jsou úředníci, chovající se korektně a slušně, i když jsou již spíše výjimkou. Také je důležité říct, že razantní změnou k horšímu prošla hlavně Finanční správa, proto se v tomto textu budeme věnovat především jí.

Změna chování úředníků k občanům přišla s nástupem Andreje Babiše k moci. On změnil klima ve státní správě, on pustil z řetězu Finanční správu, on odstranil z jejího jednání zdrženlivost, slušnost a ohledy k občanům. Z Finanční správy udělal represivní orgán. Vybral si k tomu ty správné lidi, svoje oddané poddané. Nejdříve Simonu Hornochovou či Martina Janečka, potom Alenu Schillerovou a Tatjanu Richterovou. Jejich úkolem bylo a je měnit myšlení, postoje a chování stále níže a níže postavených úředníků FS. Jejich vinou jsme dospěli k dnešnímu stavu, ke stavu katastrofálnímu.

Katastrofou pro svobodnou společnost je, jednají-li úředníci s občany z pozice síly. Jednají účelově proti zájmům a potřebám občanů a povýšili výběr a vymáhání peněz od občanů nad jejich práva. Úředníci FS se chovají, jako by občan byl obyvatelem dobytého území, které oni mají vydrancovat.

Většinou by lidé řekli, že to je přehnané, že to není možné. Není to přehnané a je to možné. Ti občané, kteří podnikají, o tom ví své. Arogance, účelovost jednání a přehlížení práv, potřeb a zájmů podnikatelů, to je dnes společným jmenovatelem jednání úředníků Finanční správy.

Změna chování FS je markantní při nejrůznějších kontrolách dodržování podmínek, které sami úředníci vymysleli (už to samo o sobě je absurdní). Ještě před šesti lety byli úředníci korektní a při kontrolách se zajímali, zda je vše v pořádku, tedy kontrolovali stav účetnictví a správnost odvádění daní. Například takový zákon umožňující vydání zajišťovacího příkazu (v řeči Andreje Babiše „zaklekneme na ně") má FS k dispozici již od roku 1993. Vždy jej mohla využívat a využívala. Ovšem v odůvodněných případech a s ohledem na to, aby nikoho nepoškodila. To se změnilo. Dnes FS pracuje jako nepřátelský vymahač. Není důležité, jaký je skutečný stav věci, důležité je vymoci co nejvíce peněz na daních a pokutách. Bez ohledu na to, zda oprávněně. A to se netýká jen zajišťovacích příkazů, ale i běžných kontrol účetnictví firem nebo, a to je zvlášť křiklavý jev, kontrol EET.

Úředníci jdou po nás. Zpochybňují, vymýšlejí si, a dokonce provokují spáchání přestupků. Neberou ohledy na zájmy a potřeby občanů, nešetří jejich práv. Jako by občan-podnikatel byl nepřítelem státu, nepřítelem, kterého je třeba zmáčknout, aby platil a platil, nebo jej klidně i zlikvidovat.

To odporuje dobrým mravům, ale je to i proti smyslu českého práva. Jak to, že si to úředníci dnes dovolí? Co je příčinou jejich jednání?

Zdrojem jejich sebevědomí a příčinou jejich jednání je podpora nadřízených. Z informací od samotných úředníků víme, že jim nadřízení nejen říkají, že se nemají bát, protože se za ně postaví, ale dokonce je k takovému chování instruují a motivují!

Jaký je tedy stav naší společnosti? Podle vztahu státní správy k občanům jsme na pokraji pádu do autoritářského režimu. Nenápadný návrat socialismu. Taková malá Čína, víte? Vše pod kontrolou státu, který už není správcem věcí obecných a servisem pro občany, ale stal se občanům vládcem. Chceme-li žít svobodně, pak si to nesmíme dát líbit. Podnikatelé se brání. Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu.

Radomil Bábek
předseda Podnikatelských odborů